Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing toezichthouders diverse Verordeningen (PVV) 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 26 juni 2005. U leest nu de tekst die gold op 25 juni 2005.
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 14 juli 2004 tot aanwijzing van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van door het Productschap Vee en Vlees vastgestelde verordeningen (Besluit aanwijzing toezichthouders diverse Verordeningen (PVV) 2004)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 104, derde lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie; artikel 11, derde lid, Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002; artikel 10, eerste lid, van de Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PVV) 2003; artikel 4, eerste lid, van de Verordening prijswaarneming runderen 2003; artikel 9, eerste lid, van de Verordening classificatiemerken slachtzeugen 2003, artikel 17, eerste lid, van de Verordening classificatie slachtvarkens 2003, artikel 23, eerste lid, van de Verordening slachting en weging slachtvarkens 2003, artikel 4, eerste lid, van de Verordening verzekering slachtdieren 2003; artikel 6, eerste lid, van de Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003;
Besluit:
1.
De volgende personen, als controleur werkzaam bij de B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector, gevestigd te Utrecht, worden belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de regelgeving genoemd in het tweede lid:
a. de heer H.G.M. Grolleman, geboren op 25 maart 1957 te Raalte;
b. de heer G.H. van de Weg, geboren op 18 oktober 1959 te Doornspijk.
2.
De personen genoemd in het eerste lid zijn belast met het houden van toezicht op de naleving van de volgende verordeningen en daarop gebaseerde besluiten:
a. Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002 ;
b. Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PVV) 2003 ;
c. Verordening prijswaarneming runderen 2003 ;
d. Verordening classificatiemerken slachtzeugen 2003 ;
e. Verordening classificatie slachtvarkens 2003 ;
f. Verordening slachting en weging slachtvarkens 2003 ;
g. Verordening verzekering slachtdieren 2003 ;
h. Verordening Salmonellamonitoring varkenssector 2003 .
3.
De in het eerste lid aangewezen personen dienen, naast een ingevolge artikel 5:12,eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven geldig legitimatiebewijs, te beschikken over een door de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees op naam gestelde lastgeving.
Artikel 2
De volgende besluiten worden ingetrokken:
a. Besluit aanwijzing personen Verordening bestrijding Ziekte van Aujeszky 2002 ;
b. Besluit aanwijzing personen Verordening slachting en weging slachtvarkens 2003 ;
c. Besluit aanwijzing personen Verordening classificatie slachtvarkens 2003 ;
d. Besluit aanwijzing personen Verordening classificatiemerken slachtzeugen 2003 ;
e. Besluit aanwijzing personen Verordening verzekering slachtdieren 2003 ;
f. Besluit aanwijzing personen Verordening prijswaarneming runderen 2003 .
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders diverse Verordeningen (PVV) 2004.
2.
Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 14 juli 2004
voorzitter
secretaris