Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 6a
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing toezichthouders ACM

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 2 april 2013, ACM/DJZ/2013/200834, tot aanwijzing van toezichthouders van de Autoriteit Consument en Markt (Besluit aanwijzing toezichthouders ACM)
De Autoriteit Consument en Markt,
Gelet op artikel 4.23, eerste lid, van de Aanbestedingswet 2012, artikel 3.10, eerste lid, van de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied, artikel 48, vierde lid, van de Drinkwaterwet, artikel 5a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998, artikel 1b, eerste lid, van de Gaswet, artikel 45b, eerste lid, van de Loodsenwet, artikel 50, eerste lid, van de Mededingingswet, artikel 37, tweede lid, van de Postwet 2009, artikel 70, tweede lid, van de Spoorwegwet, artikel 15.1, tweede en derde lid, van de Telecommunicatiewet, artikel 2.4, eerste lid, van de Wet handhaving consumentenbescherming, artikel 19, tweede lid, van de Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie, artikel 11.14a, eerste lid, van de Wet luchtvaart, artikel 1:25a, gelezen in samenhang met artikel 1:72, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, artikel 87, vijfde lid, van de Wet personenvervoer 2000, artikel 15, eerste lid, van de Wet post BES en artikel 31a, eerste lid, van de Wet telecommunicatievoorzieningen BES;
Besluit:
Artikel 1
De ambtenaren werkzaam bij de Autoriteit Consument en Markt worden aangewezen als ambtenaren, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:
a. Drinkwaterwet ;
b. Elektriciteitswet 1998 ;
c. Gaswet ;
d. Loodsenwet ;
e. Mededingingswet ;
f. Postwet 2009 ;
g. Spoorwegwet ;
h. Telecommunicatiewet ;
i. Warmtewet ;
j. Wet handhaving consumentenbescherming ;
k. Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie ;
l. Wet Luchtvaart ;
m. Wet personenvervoer 2000 , alsmede belast met het toezicht op de naleving van Europese verordeningen als bedoeld in artikel 288 van het Verdrag van de werking van de Europese Unie, voor zover dat toezicht is opgedragen aan de Autoriteit Consument en Markt.
Artikel 2
De ambtenaren werkzaam bij de Autoriteit Consument en Markt worden aangewezen als toezichthouders als bedoeld in de:
a. Aanbestedingswet 2012 ;
b. Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied ,
belast met het opmaken van een rapport als bedoeld in artikel 5:48 van de Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 3
De ambtenaren werkzaam bij de Autoriteit Consument en Markt worden aangewezen als personen als bedoeld in de:
a. Wet op het financieel toezicht ;
b. Wet post BES ;
c. Wet telecommunicatievoorzieningen BES ,
belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wetten, voor zover dat toezicht is opgedragen aan de Autoriteit Consument en Markt.
Artikel 4
De ambtenaren werkzaam bij de Autoriteit Consument en Markt worden aangewezen als functionarissen als bedoeld in:
a. artikel 20, vijfde lid, van Verordening 1/2003 1 , belast met het verlenen van bijstand aan door de Europese Commissie gemachtigde functionarissen en andere begeleidende personen;
b. artikel 22, tweede lid, van de Verordening 1/2003, belast met het verrichten van een inspectie op verzoek van de Europese Commissie of andere mededingingsautoriteiten.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 april 2013.
Artikel 6
Het Besluit aanwijzing toezichthouders ambtenaren Consumentenautoriteit (Stcrt. 2006, nr. 250) en het Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren OPTA 2013 (Stcrt. 2013, nr. 313) worden ingetrokken.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders ACM.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 2 april 2013
De Autoriteit Consument en Markt,
Bestuursvoorzitter.
Bestuurslid.
1
Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, PbEU 2003, L 001.
Bestuurslid.