{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing risicolanden defensiepersoneel

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 22 september 1997, houdende aanwijzing risicolanden defensiepersoneel
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 15 september 1997, nr. P/97005659;
Gelet op artikel 12 e , onder a , van de Militaire Ambtenarenwet 1931 en artikel 91 a van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Afghanistan;
Irak;
Iran;
Noord-Korea;
Pakistan;
Turkmenistan;
Wit-Rusland.
Artikel 2
Voor de militaire ambtenaar in werkelijke dienst die behoort tot de Militaire Inlichtingendienst, tot het verbindingsinlichtingenpersoneel of tot de categorie crypto-behandelaars die toegang heeft tot zeer geheime of geheime gegevens, dan wel ten aanzien van wie, in het belang van de veiligheid van de Staat of zijn bondgenoten, andere veiligheidsgronden daartoe noodzaken, worden in afwijking van artikel 1 de landen aangewezen die zijn aangewezen op grond van artikel 21, eerste lid, onder b, van de Wet op de inlichtingenen veiligheidsdiensten.
Artikel 3
Het Besluit reisbeperkingen militairen wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum waarop artikel 91 a van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie in werking treedt.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing risicolanden defensiepersoneel.
Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 22 september 1997
De Staatssecretaris van Defensie,
Uitgegeven de veertiende oktober 1997
De Minister van Justitie,