Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing rijkseigendommen die in eigendom, beheer en onderhoud overgaan op de gemeente Lelystad en bepaling van de voorwaarden en tijdstippen van overgang

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 22 juni 1983, houdende aanwijzing van de rijkseigendommen die in eigendom, beheer en onderhoud overgaan op de gemeente Lelystad en bepaling van de voorwaarden en tijdstippen van overgang
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze ministers van Binnenlandse Zaken van 18 mei 1983, nr. FJ83/U927, directoraat-generaal Binnenlands Bestuur, directie Financiën Binnenlands Bestuur, afdeling Financieel-Juridische Zaken, van Verkeer en Waterstaat van 26 mei 1983, nr. A 20455, Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, en van de Staatssecretaris van Financiën van 13 juni 1983, nr. 383-6962, Generale Thesaurie, Directie der Domeinen, Afdeling Rentambten;
Overwegende, dat het wenselijk is ter uitvoering van artikel 13, eerste lid, van de wet van 5 juli 1979 tot instelling van een gemeente Lelystad en nadere vaststelling van de grens van de gemeente Dronten, Stb. 378, aan te wijzen de navolgende binnen het gebied van de gemeente Lelystad en het gebied van de gemeente Dronten gelegen rijkseigendommen die in eigendom, beheer en onderhoud op de gemeente Lelystad overgaan dan wel waarop de gemeente Lelystad een recht van koop verkrijgt:
gronden bestemd tot bouw- en industrieterrein, insteekhavens, stadshoofdwegen, straten, wegen, fietspaden, onderdoorgangen, openbaar groen, plantsoenen, parkeerterreinen, recreatieterreinen, zwembaden, begraafplaats, volkstuinen en andere terreinen, een en ander met opstallen cum annexis, leidingstelsels, viaducten voor fiets- en voetpaden, watergangen met taluds, bruggen, stuwen en duikers, alles gelegen in de stadsgebieden 0.1.1., 0.1.2., 0.4.9., 1.0.0., 1.0.1., 1.0.7., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.8., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 1.3.9., 1.7.1., 1.7.2., 1.7.3., 1.7.4., 1.7.5., 1.7.7., 1.8.1., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.7.5., 3.1.9., 3.2.9., 3.3.9., 3.8.2., 5.1.9., 5.2.9., 5.3.9., en 5.4.9., quartaire wegen en polderwegen (niet-planwegen) en daarbij behorende op- en afritten, duikers, bruggen, paden in wegbermen en wegstrookbeplantingen, alsmede duikers in de Eland- en Wisentweg;
Overwegende, dat het voorts ter uitvoering van genoemde wetsbepaling wenselijk is de voorwaarden en tijdstippen van overgang te bepalen;
Gelet op artikel 13, eerste lid, van voornoemde wet;
De Raad van de gemeente Lelystad gehoord (brief van 20 september 1982, nr. 32982-1);
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De onderstaande onroerende rijkseigendommen gaan in eigendom, beheer en onderhoud over op de gemeente Lelystad, hierna te noemen de gemeente, met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van dit besluit.
Groep I De met het recht van erfpacht belaste percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad
  Nummer Oppervlakte in m²
sectie F 42 1 523
  48 2 465
  75 13 649
  120 1 674
  167 10 494
  175 6 330
  179 1 000
  190 250
  223 1 251
  224 1 500
  230 17 470
  239 3 150
  247 1 340
  326 10 400
  339 6 680
  340 3 196
sectie K 31 2 396
  44 2 169
  98 619
  213 402
  400 2 172
  401 930
  880 724
  1189 376
  2178 351
  2287 2 119
  2316 1 899
  2317 1 894
  2599 1 277
  2605 1 252
  2875 681
  4094 998
  4756 1 125
  4899 176
  4913 84
  4954 1 199
  4978 143
sectie M 70 277
  246 374
  278 1 486
  367 573
  866 260
  2091 5 513
  2579 340
sectie N 14 10 000

Groep II De percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad
  Nummer Oppervlakte in m²  
sectie F 214 38 029
  217 10 682
  253 271
  255 429
  256 535
  257 534
  258 532
  259 271
  260 271
  261 271
  262 271
  263 988
  264 531
  265 531
  266 531
  267 426
  268 898
  270 502
  272 589
  273 161
  278 906
  279 351
  281 292
  283 292
  285 291
  286 1 505
  287 853
  288 354
  294 457
  295 180
  296 237
  299 1 765
  306 616
  311 301
  312 2 990
  313 894
  314 361
  315 927
  376 466
  389 4 142
  403 6 200
  404 188 232
  411 120 274
  412 6 867
  413 13 674
  415 76 964
  416 14 051
  417 21 337
  418 2 460
  420 28 538
  421 167 759
  422 7 885
  423 3 733
  425 7 955
  426 325 797
  427 5 165
  428 158 521
  429 3 644
  430 206 958
  431 13 289
  432 84 449
  433 6 273
  434 75 996
  438 89 483
  440 93 906
  441 1 286
sectie H 451 126 158
  453 214 593
  462 543 046
  486 121
  531 214 433
  539 82 784
  540 75 524
  543 237 819
  589 151 112
sectie K 146 84
  280 78
  318 3 860
  335 2 620
  340 2 550
  351 2 020
  355 2 340
  365 2 010
  371 2 000
  377 1 630
  383 7 330
  634 5 090
  882 2 870
  1161 287
  1232 2 270
  1245 2 280
  1273 1 990
  1445 1 490
  1476 1 870
  1501 1 870
  1534 1 880
  1985 2 800
  2189 6 040
  2192 1 450
  2210 15 730
  2393 2 922
  2604 70
  2682 4 736
  2777 1 011
  2809 3 275
  2831 4 580
  2885 3 248
  2957 21 900
  2959 4 560
  2960 2 690
  2961 15 470
  2968 12 630
  2970 13 960
  2973 17 950
  2974 5 020
  2975 7 100
  2977 6 030
  2978 18 600
  3290 3 003
  3313 8 710
  3314 9 230
  3315 970
  3318 20 770
  3319 26 980
  3320 43 680
  3321 17 740
  3324 120 140
  3326 10 030
  3327 9 040
  3328 39 020
  3329 10 080
  3331 21 340
  3332 5 170
  3333 12 680
  3334 2 760
  3336 7 380
  3362 13 150
  3369 14 353
  3373 12 370
  3378 12 484
  3557 10 137
  3730 289
  3732 289
  3734 289
  3742 156 530
  3808 2 387
  3810 19 750
  3817 4 224
  3818 3 928
  4093 602
  4715 1 262
  4717 3 421
  4719 4 310
  4727 29 174
  4733 109
  4734 19 642
  4738 30 110
  4742 19 623
  4749 12 011
  4767 278 681
  4771 2 367
  4776 4 667
  4783 12 987
  4787 19 045
  4789 61 778
  4798 37
  4808 120 484
  4836 250
  4845 52
  4847 160 681
  4850 96
  4851 62 675
  4855 1 464
  4856 3 300
  4858 10 905
  4860 7 626
  4863 4 926
  4869 100 697
  4870 3 407
  4872 26 247
  4877 2 286
  4878 24 871
  4885 605
  4886 11 788
  4889 15 900
  4890 9 249
  4892 1 573
  4894 2 284
  4896 2 343
  4898 4 549
  4900 400 054
  4905 146 114
  4907 8 442
  4908 10 639
  4910 4 081
  4923 48
  4925 232
  4926 53
  4943 167
  4948 230 251
  4951 4 884
  4953 99 053
  4955 1 062 977
  4966 4 626
  4967 19
  4976 5 765
  4977 128 350
  4979 139 667
  4980 229
  4981 92 984
  4983 82 695
  4989 63 771
  4993 101 142
  4995 117 770
  4998 209 272
  4999 785
  5003 43 979
  5004 228 655
  5008 63 244
  5010 72 928
sectie L 587 6 206
  593 437
  600 13 159
  614 2 145
  615 145 448
  619 53 939
  681 13 799
  730 1 782 275
  732 1 271 923
  734 39 843
sectie M 761 1 431
  766 1 848
  771 1 600
  792 40
  793 33
  808 20
  809 34
  823 44
  825 19
  840 5 580
  841 2 900
  895 21
  908 1 960
  909 860
  910 2 830
  911 26 860
  912 5 470
  931 160
  933 7
  934 97
  1050 17
  1062 25
  1063 2 585
  1064 23
  1111 12
  1242 63
  1244 30
  1266 26
  1268 21
  1600 28
  1602 13
  1961 129
  2101 36
  2102 6
  2160 10
  2354 10 035
  2357 97 508
  2359 69 833
  2424 73 535
  2428 44 400
  2460 26
  2461 27
  2462 25
  2463 24
  2464 26
  2465 28
  2466 29
  2467 33
  2477 36
  2500 24
  2508 7
  2509 7
  2537 32
  2538 44
  2545 60
  2564 21
  2565 17
  2566 24
  2567 24
  2568 49
  2569 69
  2570 85
  2572 26
  2573 27
  2574 27
  2575 27
  2576 24
  2577 25
  2581 47
  2582 37
  2584 61
  2700 210 232
  2701 247 952
  2706 119 683
  2711 170 020
  2719 275 032
  2722 255 699
  2801 266 982
  3023 25
  3024 322 578
sectie N 255 47 740
sectie P 81 239 314
  82 100 093

Groep III De wegpercelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad
  Nummer Oppervlakte in m² Naam
sectie H 59 18 760 Klokbekerweg
  77 21 815 Bijlweg
  82 8 845 -
  218 62 660 Visvijverweg
  229 27 530 Elandweg
  237 23 010 Wisentweg
  293 17 760 Plavuizenweg
  338 22 780 Plavuizenweg
  397 2 434 Visvijverweg
  398 19 555 Visvijverweg
  409 1 798 Binnenhavenweg
  417 34 201 Bronsweg
  419 29 606 -
  421 12 122 -
  422 77 020 Zuigerplasdreef
  445 2 864 -
  448 272 -
  501 2 027 -
  506 29 292 Swifterringweg
  511 32 906 Klokbekerweg
  513 26 677 Bijlweg
  515 33 434 Klokbekerweg
  518 79 023 Swifterringweg
  519 13 592 Edelhertweg
  523 53 675 Edelhertweg
  524 2 232 Edelhertweg
  527 5 125 Edelhertweg
  530 32 986 Runderweg
  536 93 649 Runderweg
  552 9 568 Oude Bosweg
  591 37 169 -
sectie I 3 15 180 Lisdoddeweg
  33 24 500 Zeeasterweg
  171 45 780 Lisdoddeweg
  215 26 100 Lisdoddeweg
  219 41 330 Vlotgrasweg
  226 43 770 Zeebiesweg
  351 54 130 Meerkoetenweg/Vlotgrasweg
  356 108 809 Larserringweg
  357 39 230 Zeeasterweg
  363 11 233 Swifterringweg
  364 21 399 Zeeasterweg
  367 71 245 Larserringweg
sectie L 24 7 180 -
  25 57 630 Meerkoetenweg
  42 68 270 Knarweg
  47 53 580 Eendenweg
  128 25 780 Knarweg
  151 50 060 Meeuwenweg
  199 40 280 Pijlstaartweg
  232 43 460 Pijlstaartweg
  416 23 230 Meeuwenweg
  417 14 450 -
  544 53 191 Meerkoetenweg
  606 27 134 Buizerdweg
  613 62 833 Torenvalkweg
  616 93 031 Buizerdweg
  642 3 228 -
  646 64 720 Zwanenweg
  648 60 290 Zwanenweg
  649 6 250 Zeebiesweg
  650 36 140 Larserpad
  652 19 200 Larserpad
  655 24 359 Zwanenweg
  656 53 300 Knarweg
  659 53 082 Torenvalkweg
  661 57 930 Knarweg
  665 4 950 -
  666 38 637 -
  667 10 228 Eendenweg
  693 31 831 -
  703 7 623 Buizerdweg

een en ander met inbegrip van de op- en afritten, bermen, wegstrookbeplantingen, in de bermen en wegstrookbeplantingen gelegen fietspaden, glooiingen, wegslootgedeelten, duikers, bruggen in de Klokbekerweg over de Noordertocht, in de Meerkoetenweg over de Larservaart, in de Plavuizenweg over de Noordertocht, in de Swifterringweg over de Lagevaart en in de Zeebiesweg over de Larservaart,
alsmede de percelen, kadastraal bekend gemeente Dronten, sectie H, nummers 447 en 449, respectievelijk groot 114 m² en 75 m².
2.
Als gevolg van de in het vorige lid genoemde eigendomsovergang zijn op de gemeente onder meer overgegaan:
a. de buurthuizen en jeugdcentra, gelegen aan Breehorn, Fjord, Hoek van 't IJ, Geldersehoek, Marderhoek, Voorhof, Schouw, Karveel en Kempenaar, op respectievelijk de in het vorige lid genoemde percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummers 1161, 2777 en 4953, 3730, 3732, 3734, 4998, sectie M, nummers 2706, 2700 en 2722;
b. de wisselhal en het wisselkantoor, gelegen op de in het vorige lid genoemde percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie F, nummer 389, respectievelijk sectie K, nummer 4776;
c. de viaducten over de Oostranddreef, genaamd IJsbaanbrug, Oostrandbrug en Geldersebrug, over de Binnenhavenweg, genaamd Beginbrug, over de Kustendreef, genaamd Plantagebrug, Geulbrug en Gorsbrug, over de Zuigerplasdreef, genaamd Gooisebrug en Zuiderzeebrug, over de Polderdreef, genaamd Damrifbrug, Bovenoverbrug, Strandbrug en Oostkaapsebrug, over de Parkdreef, genaamd Lauwersbrug en Zwembadbrug, over de Houtribdreef, genaamd Gildebrug, Vlieterbrug, Veluwebrug, Pampusbrug, Karveelbrug en Kempenaarbrug, alsmede de viaducten - gerekend tot en met de aansluitingsvoorziening op het landhoofd aan het eindpunt - over de Zuigerplasdreef, genaamd Archipelbrug, Kunstrifbrug, Zandbankbrug en Centrumbrug, over de Houtribdreef, genaamd Rotondebrug en Boeierbrug, over de Houtribweg, genaamd Sluisbrug, over de Middendreef, genaamd Vestebrug, Schansbrug en Waagbrug, over de Visarenddreef, genaamd Schouwbrug en Botterbrug en over de Westerdreef, genaamd Jolbrug, Gondelbrug en Koggebrug.
3.
Voor de eigendomsovergang van genoemde onroerende goederen betaalt de gemeente aan het Rijk een bedrag van veertienmiljoen negenhonderddertienduizend zevenhonderd eenendertig gulden (f 14 913 731,00). De gemeente voldoet dit bedrag binnen drie maanden na de dag van eigendomsovergang door overmaking op de rekening van 's Rijks Schatkist bij de Nederlandsche Bank, nr. 60.01.13.019, onder vermelding van de reden van betaling en het verzoek dat de Rijkshoofdboekhouding dit bedrag overmaakt op de rekening van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders bij de AMRO-Bank, nr. 45.90.72.005.
1.
Indien en voor zover de raad van de gemeente deze voor de stadsuitleg benodigd acht, biedt het Rijk de gemeente binnen een maand na het schriftelijk verzoek daartoe te koop aan de op de bij dit besluit behorende tekeningen A 2, nummers 181023, 181028, 181029, 181030, 181031, 181032, 181035, 181037, 181038, 181041, 181042, 181053, 181059, 181060, 181061, 181071, 181076, 181078, 181079, 181080 en 181081 in ruit- en rondraster aangegeven oppervlakten grond, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie F, nummers 398, 402, 407, 419, 435 en 439, sectie H, nummers 432, 442, 444, 446, 450 gedeeltelijk, 454, 455 gedeeltelijk, 456, 469, 471, 474, 476, 488, 489, 493, 529, 541, 542, 561, 565, 566, 571, 572, 575 gedeeltelijk, 576, 582 gedeeltelijk en 585, sectie K, nummers 4763, 4765, 4768, 4770, 4773, 4984 en 4988, sectie L, nummers 88, 96, 557 gedeeltelijk, 558, 605, 609, 611 gedeeltelijk, 612 gedeeltelijk, 630, 632, 634 gedeeltelijk, 637 gedeeltelijk, 685, 687, 689 en 704 gedeeltelijk en sectie P, nummers 85, 88, 89 en 91.
2.
De in het vorige lid genoemde in rondraster aangeduide oppervlakten grond, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie H, nummer 571 gedeeltelijk, sectie K, nummers 4984 en 4988 en sectie P, nummers 85, 88, 89 en 91 worden door het Rijk aan de gemeente te koop aangeboden indien ten aanzien van die oppervlakten bovendien sprake is van een verhoogde taakstelling voor de woningbouw, vergeleken met die bestaande bij de instelling van de gemeente. De koopprijs wordt bij wijze van bindend advies vastgesteld door één of meer door het Rijk en de gemeente in onderling overleg aan te wijzen niet-ambtelijke deskundigen, voor wie als uitgangspunt voor het bepalen van de koopprijs zullen gelden de prijzen per m², die ter vaststelling van het in artikel 1, derde lid, genoemde bedrag, zijn aangehouden. De aan het bindend advies verbonden kosten worden door het Rijk en de gemeente gelijkelijk gedragen.
3.
Het Rijk geeft te koop aangeboden gronden aan de gemeente vervroegd in gebruik indien dit naar het oordeel van de raad van de gemeente voor de realisering van de stadsuitleg nodig wordt geacht. Voor de vervroegde ingebruikneming is de gemeente aan het Rijk tot en met de dag van het verlijden van de transportakte een vergoeding verschuldigd, die op jaarbasis acht procent van de koopsom bedraagt.
4.
Van de koopaanbieding als bedoeld in het eerste lid worden evenwel uitgesloten de oppervlakten grond die zijn gelegen binnen het tracé van rijksweg nr. 6.
1.
De verharding van het tussen de Praamweg en de Oostvaardersdijk gelegen gedeelte van de weg op de Knardijk en van de afritten vanaf de Knardijk, behorende tot de Buizerdweg en de Torenvalkweg, gaat in beheer en onderhoud op de gemeente over met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van dit besluit.
2.
De bermen, grenzend aan de in het vorige lid genoemde verhardingen, gaan in beheer - in de zin van de Wegenwet - op de gemeente over met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van dit besluit.
3.
Het is de gemeente bekend dat op het in de vorige leden bedoelde gedeelte van de Knardijk het Rijkszeeweringenreglement van toepassing is.
1.
De in artikel 1 genoemde onroerende goederen gaan met inachtneming van het hierna in dit besluit bepaalde op de gemeente over in de staat waarin deze zich op de dag van de eigendomsovergang bevinden met alle daaraan verbonden lusten en lasten, heersende en lijdende erfdienstbaarheden.
2.
Ten nutte van onderscheidenlijk de percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummers 1162, 3731, 3733, 3735 en 4780 en ten laste van onderscheidenlijk de percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummers 1161, 3730, 3732, 3734 en 4905 worden gevestigd erfdienstbaarheden van voetpad om te komen van en te gaan naar de aangrenzende straten.
3.
Ten nutte van de percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummers 884 en 885 en ten laste van de percelen, kadastraal bekend gemeente en sectie alsvoren, nummer 2885,
ten nutte van de percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummers 976 en 977 en ten laste van het perceel, kadastraal bekend gemeente en sectie alsvoren, nummer 4719,
ten nutte van de percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummers 1218 en 1231 en ten laste van het perceel, kadastraal bekend gemeente en sectie alsvoren, nummer 1245,
ten nutte van de percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummers 1244 en 1254 en ten laste van het perceel, kadastraal bekend gemeente en sectie alsvoren, nummer 1273,
ten nutte van de percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummers 2871, 2872 en 2873 en ten laste van het perceel, kadastraal bekend gemeente en sectie alsvoren, nummer 4983,
ten nutte van de percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummers 5000 en 5001 en ten laste van het perceel, kadastraal bekend gemeente en sectie alsvoren, nummer 4999,
ten nutte van de percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie M, nummers 2259 en 2260, 2261 en 2262, 2269 en 2270, 2274 en 2275, 2329 en 2330, 2335 en 2336, 2336 en 2339, 2338 en 2339, 2340 en 2341, 2345 en 2347 en ten laste van het perceel, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie M, nummer 2719 worden erfdienstbaarheden gevestigd tot het hebben, houden en onderhouden van een overbouw.
4.
De gemeente werkt mee aan de vestiging van erfdienstbaarheden bij de eigendomsoverdracht van de woningcomplexen "Schouw-Oost" en "Damrif/Kustrif" door de Stichting Woningbouw Lelystad aan de woningbouwvereniging "De Opdracht".
Ten nutte van de percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie M, nummers 1631 en 1633 en nummers 1645 en 1646 en ten laste van het bij de gemeente in eigendom verblijvende perceel, kadastraal bekend gemeente en sectie alsvoren, nummer 2359 zullen dan erfdienstbaarheden worden gevestigd tot het hebben, houden en onderhouden van een overbouw.
Tevens zullen dan ten nutte van de percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummers 3744 en 3745, nummers 3749 en 3750, nummers 3752 en 3753, nummers 3761 en 3762 en nummers 3769 en 3773 en ten laste van het bij de gemeente in eigendom verblijvende perceel, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummer 4738, alsmede ten nutte van de percelen, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummers 3759 en 3778, nummers 3774 en 3799, nummers 3779 en 3781, nummers 3781 en 3784, nummers 3785 en 3786, nummers 3786 en 3788, nummers 3789 en 3791, nummers 3794 en 3795, nummers 3796 en 3797 en nummers 3798 en 3799 en ten laste van het bij de gemeente in eigendom verblijvende perceel, kadastraal bekend gemeente Lelystad, sectie K, nummer 4847 erfdienstbaarheden worden gevestigd tot het hebben, houden en onderhouden van voetstukken voor steunen van overbouwen, alsmede tot het hebben, houden en onderhouden van overbouwen boven openbare voetpaden.
Artikel 5
Voor zover op de dag van de eigendomsovergang nog niet uitgevoerd, verricht het Rijk voor zijn rekening de werkzaamheden die zijn opgenomen in de afwerkprogramma's van het Rijk (Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en Directie Zuiderzeewerken van het departement van Verkeer en Waterstaat), waarvan de inhoud de gemeente bekend is.
1.
De gemeente aanvaardt de in artikel 1, eerste lid, genoemde onroerende goederen, met uitzondering van de onder groep I genoemde, terstond in bezit en genot, voor zover dit niet reeds is geschied.
2.
De onroerend-goed- en alle andere zakelijke belastingen en lasten die van de in het vorige lid bedoelde onroerende goederen worden geheven, zijn met ingang van de eerste dag van de maand, volgende op de dag van de eigendomsovergang voor rekening van de gemeente.
1.
De rechten en verplichtingen van het Rijk die bestaan met betrekking tot de in artikel 1 genoemde onroerende goederen, gaan over op de gemeente met ingang van de dag van de eigendomsovergang. Aan de gemeente is/wordt voor de overgang een opgave van deze rechten en verplichtingen gedaan.
2.
De gemeente vrijwaart het Rijk voor alle aanspraken, voortvloeiende uit de in het vorige lid bedoelde verplichtingen.
3.
Alle vóór de dag van de eigendomsovergang opeisbaar geworden vergoedingen voor het in gebruik geven van de in artikel 1 genoemde onroerende goederen komen toe aan het Rijk. Vanaf genoemde dag opeisbaar geworden vergoedingen komen toe aan de gemeente. Hiervan zijn uitgezonderd de inkomsten uit onroerende goederen die reeds door het openbaar lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders" en door de gemeente met toestemming van het Rijk in gebruik zijn gegeven.
Artikel 8
In dit besluit wordt verstaan onder
1. hoofdafvoerleiding: een watergang die hoofdzakelijk dient tot transport van polderwater van de greppels, weg- en kavelsloten naar de vaarten;
2. vaart: een watergang die hoofdzakelijk dient tot ontvangst van het polderwater uit de hoofdafvoerleidingen en andere watergangen en tot transport daarvan naar de gemalen aan de rand van de polder;
3. brug: een vaste brug met inbegrip van landhoofden, pijlers en grondkegels, gelegen over hoofdafvoerleidingen en vaarten;
4. viaduct: een vaste brug met inbegrip van pijlers, gelegen over wegen;
5. duiker: een doorlaat voor het transport van water onder een weg of dam door;
6. kunstwerken: een verzamelnaam van de werken, genoemd onder 3, 4 of 5.
Artikel 9
Voor zover de op de gemeente in eigendom, beheer en onderhoud overgaande wegen aan één zijde dan wel aan weerszijden grenzen aan percelen die niet in eigendom op de gemeente overgaan, wordt de begrenzing van de wegen gevormd door:
1. de hartlijn van de aan de weg grenzende wegsloot dan wel wegsloten, met dien verstande dat voor de gemeente het beheer zich uitstrekt tot de niet aan de wegzijde gelegen insteek van deze sloot of sloten;
2. de aan de wegzijde gelegen insteek van een hoofdafvoerleiding of vaart, met dien verstande dat ten aanzien van het onderhoud van het boven water gelegen talud het bepaalde in artikel 11, eerste lid, onder b, van toepassing is.
1.
De met het waterstaatkundig beheer belaste instantie is bevoegd de door haar nodig geachte werkzaamheden aan hoofdafvoerleidingen en vaarten vanaf de wegzijde uit te voeren of te doen uitvoeren.
2.
De gemeente heeft het recht tot:
a. het hebben en houden van de in artikel 1, eerste lid, onder groep III, genoemde bruggen;
b. het rechtstreeks of via wegsloten laten uitstromen van water, afkomstig van de wegen in de hoofdafvoerleidingen en vaarten.
1.
Ten genoegen van de met het waterstaatkundig beheer belaste instantie:
a. onderhoudt de gemeente in goede staat en houdt de gemeente van onkruid zuiver de wegslootgedeelten die in eigendom, beheer en onderhoud op de gemeente overgaan, met uitsluiting van die slootgedeelten waarvan uitsluitend het beheer bij de gemeente berust;
b. onderhoudt de gemeente in goede staat en houdt van onkruid zuiver het aan de wegzijde boven water gelegen talud van de aan de in artikel 1 genoemde wegen grenzende hoofdafvoerleidingen en vaarten, met uitzondering van de rietbermen langs de vaarten;
c. onderhoudt de gemeente in goede staat de duikers, aanwezig in de in artikel 1 genoemde wegen.
2.
Zonder voorafgaande toestemming van de met het waterstaatkundig beheer belaste instantie:
a. brengt de gemeente geen verandering van welke aard ook in de afmetingen van de aan de in artikel 1 genoemde wegen grenzende watergangen met inbegrip van de daarbij behorende bruggen, dammen, kokers, kaden, stuwen en andere kunstwerken;
b. belemmert de gemeente op generlei wijze de waterafvoer in de watergangen en brengt daarin geen verandering;
c. legt de gemeente geen gasbronnen of wellen in de wegbermen aan;
d. brengt de gemeente op een vijf meter brede strook langs een hoofdafvoerleiding dan wel een vaart geen beplantingen en opstallen in de bermen aan.
3.
De in het vorige lid bedoelde toestemming wordt gegeven tenzij een door de met het waterstaatkundig beheer belaste instantie te behartigen belang zich daartegen verzet. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
4.
Indien de gemeente de in het eerste en het tweede lid genoemde verplichtingen niet nakomt, is de met het waterstaatkundig beheer belaste instantie bevoegd voor rekening van de gemeente het nodige te verrichten. Van deze bevoegdheid wordt niet eerder gebruik gemaakt dan nadat de gemeente schriftelijk is gewaarschuwd en in de gelegenheid gesteld binnen een redelijke termijn aan de verplichtingen te voldoen.
5.
Het in de vorige leden bepaalde treedt buiten werking zodra en voor zover hierin door een voor het gebied van Flevoland ingesteld waterschap of een dergelijk lichaam bij publiekrechtelijk voorschrift is voorzien.
1.
Zolang voor het gebied van Flevoland nog geen waterschap of een dergelijk lichaam is ingesteld, voldoet de gemeente als tegemoetkoming in de door het Rijk in dit gebied te verrichten uitgaven voor het waterstaatkundig beheer jaarlijks een door het Rijk te bepalen bedrag, ten laste te brengen van de bij dit besluit op de gemeente in volle eigendom overgaande en de reeds bij wijze van vooroverdracht door het Rijk aan de gemeente in volle eigendom overgedragen ongebouwde en gebouwde onroerende goederen.
2.
Deze verplichting geldt zolang en voor zover de in het vorige lid bedoelde onroerende goederen in volle eigendom bij de gemeente verblijven. Bij eigendomsoverdracht van dan wel vestiging van een zakelijk genotsrecht op deze onroerende goederen neemt de gemeente ten behoeve van het Rijk in de desbetreffende notariële akte een ketting- en boetebeding op met betrekking tot de in het vorige lid opgenomen verplichting om jaarlijks een bepaald bedrag te voldoen. De gemeente doet het Rijk (Dienst der Domeinen) een afschrift van de notariële akte toekomen.
3.
De bepaling van de in het eerste lid bedoelde vergoeding geschiedt voor de bebouwde eigendommen aan de hand van de heffingsgrondslagen voor de onroerend-goedbelastingen, waarbij onder bebouwd wordt verstaan een gebouwd eigendom met zijn gebouwde en ongebouwde aanhorigheden, daaronder begrepen de ondergrond van die eigendom en van die aanhorigheden. Voor de niet als zodanig aan te merken eigendommen wordt de vergoeding bepaald aan de hand van de oppervlakte.
4.
De gemeente stelt ten behoeve van de vaststelling van de verschuldigde vergoedingen de heffingsgrondslagen van de onroerend-goedbelastingen van de gebouwde eigendommen met hun aanhorigheden jaarlijks aan het Rijk om niet beschikbaar.
1.
Indien onroerende goederen die bij dit besluit in eigendom, beheer en onderhoud op de gemeente overgaan, alsnog benodigd blijken te zijn voor de aanleg van de spoorlijn Almere-Lelystad, verkoopt de gemeente deze aan het Rijk.
2.
Indien onroerende rijkseigendommen, grenzende aan eigendommen van de gemeente, niet voor de aanleg van de in het vorige lid genoemde spoorlijn nodig blijken te zijn, verkoopt het Rijk deze aan de gemeente.
3.
De koopprijs van de in de vorige leden bedoelde onroerende goederen wordt bij wijze van bindend advies vastgesteld door één of meer door het Rijk en de gemeente in onderling overleg aan te wijzen niet-ambtelijke deskundigen, voor wie als uitgangspunt voor het bepalen van de koopprijs zullen gelden de prijzen per m² die ter vaststelling van het in artikel 1, derde lid, genoemde bedrag zijn aangehouden.
Artikel 14
Vergunning wordt geacht te zijn verleend om de landbouwerven, bossen, beplantingsstroken, natuurterreinen, transformatorhuizen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, recreatieobjecten e.d. aan te sluiten en aangesloten te houden op de wegen die in eigendom, beheer en onderhoud op de gemeente overgaan. Het onderhoud van de aansluitingen komt voor rekening van de exploitanten van vorenbedoelde voorzieningen.
1.
Het Rijk (Staatsbosbeheer) verleent de gemeente toestemming tot het hebben, houden en onderhouden van fietspaden in of langs de beplantingsstroken, behorende tot de Runderweg, ter hoogte van de kavels G 131, 140, 145, 146, 147, 148, 157 en 160, en de Swifterringweg, ter hoogte van de kavels J 8, 44, 58 en 73, en vrijwaart de gemeente voor schade aan het wegdek van genoemde fietspaden als gevolg van wortelgroei van de in de beplantingsstroken aanwezige bomen.
2.
Het Rijk (Rijkswaterstaat) verleent de gemeente vergunning tot het hebben, houden en onderhouden van het wegdek op de in eigendom bij de Staat blijvende viaducten over rijksweg nr. 6, gelegen in de Klokbekerweg, de Edelhertweg en de Runderweg.
1.
De gemeente gedoogt dat het Rijk:
a. (Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie) onder- en bovengrondse P.T.T.-leidingen met bijbehorende werken in en op de in de artikelen 1 en 3 genoemde onroerende goederen aanlegt, behoudt, wijzigt, opruimt en laat liggen, een en ander uit hoofde van de algemeen landelijke vergunning van 7 maart 1961, nummer 15731, afdeling Waterstaatsrecht;
b. (Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders) ten behoeve van het waterleidingbedrijf leidingen met bijbehorende werken in en op de in de artikelen 1 en 3 genoemde onroerende goederen aanlegt, behoudt, wijzigt, opruimt en laat liggen;
c. (Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders) de onderzoekingen voortzet in de watergangen die in eigendom, beheer en onderhoud op de gemeente overgaan;
d. (Rijkswaterstaat) grondwaterstandbuizen heeft, houdt, onderhoudt, vernieuwt en wijzigt in de bermen langs de Sportparkweg, Torenvalkweg, Meerkoetenweg, Eendenweg, Vlotgrasweg, Zeebiesweg, Meeuwenweg, Pijlstaartweg en Knarweg;
e. (Landbouw en Visserij, Centraal Diergeneeskundig Instituut) ten behoeve van de vestigingen aan de Houtribweg en de Edelhertweg rioolpersleidingen, lozend op de stadsriolering, behoudt.
2.
De gemeente gedoogt dat:
a. de naamloze vennootschap N.V. Provinciale Gelderse Electriciteits-Maatschappij ten behoeve van een regelmatige levering van elektrische energie aan woningen, bedrijven en andere inrichtingen leidingen met bijbehorende werken in en op de in de artikelen 1 en 3 genoemde onroerende goederen behoudt, wijzigt, opruimt en laat liggen;
b. de naamloze vennootschap N.V. GAMOG, Gasmaatschappij Gelderland, ten behoeve van een regelmatige levering van gas aan woningen, bedrijven en andere inrichtingen leidingen met bijbehorende werken in en op de in de artikelen 1 en 3 genoemde onroerende goederen behoudt, wijzigt, opruimt en laat liggen.
3.
Het Rijk en de naamloze vennootschap N.V. Provinciale Gelderse Electriciteits-Maatschappij en N.V. GAMOG, Gasmaatschappij Gelderland, zijn aansprakelijk voor schaden aan gemeentelijke eigendommen, veroorzaakt door het gebruik maken van de in de vorige leden omschreven bevoegdheden.
Onze ministers van Binnenlandse Zaken, van Verkeer en Waterstaat en van Financiën zijn, ieder voor zoveel hem/haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 22 juni 1983
De Minister van Binnenlandse Zaken,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de eenentwintigste juli 1983
De Minister van Justitie a.i.,