Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing productiegebieden 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit aanwijzing productiegebieden 2004
De voorzitter van het Productschap Vis heeft,
gelet op artikel 4 van de Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000 (Vo.Bo. 03-05- 2002, afl. 26, VIS 33), in overeenstemming met de directeur van het dienstonderdeel Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees van de Voedsel en Waren Autoriteit, op 13 augustus 2004 het volgende besluit vastgesteld.
Artikel 1
In dit besluit worden de begripsbepalingen genoemd in artikel 1 van de Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000 overgenomen en wordt voorts verstaan onder: Verordening gezondheidsvoorschriften levende tweekleppige weekdieren 2000 Bijlage I Bijlage II Wet grenzen Nederlandse territoriale zee 1985 Besluit grenzen Nederlandse exclusieve economische zone
Verordening : de ;
Kolom : een kolom van bij dit besluit;
Kokkels : tweekleppige weekdieren van de soort Cerastoderma edule;
Pecten : tweekleppige weekdieren van de soort Pecten maximus (Sint-Jakobsschelp) of Pecten jacobaeus (Grote Kamschelp);
Compartiment : Een deel van een productiegebied, begrensd door de in genoemde coördinaten en grenzen, dat door hydrografísche omstandigheden als een apart gebied beschouwd kan worden en kan worden gesloten of gedeclasseerd en/of waar bijzondere maatregelen kunnen worden getroffen.
Kombergings Gebied : Een deel van een productiegebied, begrensd door een of meer wantijen, dat door hydrografische omstandigheden als een apart gebied beschouwd kan worden en kan worden gesloten en/of waar bijzondere maatregelen kunnen worden getroffen. In de Waddenzee worden als zodanig beschouwd het kombergingsgebied van de Vliestroom en het kombergingsgebied van het Marsdiep.;
Basislijn : (nul-meter) lijn van de Nederlandse kust is de lijn die voorkomt op de meest recente grootschalige kaart van de Noordzee van de Dienst der Hydrografie en voortvloeit uit de ;
12-mijlszone : de maritieme grens (12 zeemijlen zeewaarts vanaf de basislijn) die voorkomt op de meest recente uitgave van de middelgroot- en grootschalige kaarten van de Noordzee van de Dienst der Hydrogrfie;
Nederlands Continentaal Plat (NCP) : de grenzen van de exclusieve economische zone van Nederland, welke samenvallen met de grens van de territoriale zee van Nederland (12- mijlszone) en de grenzen van het aan Nederland toekomende gedeelte van het continentaal plat, als bedoeld in het (KB van 13 maart 2000, Stb. 167).
1.
Als productiegebieden zijn aangewezen de gebieden genoemd in de eerste kolom van Bijlage I , binnen de grenzen zoals aangegeven in de tweede kolom van Bijlage I en met uitzondering van de deelgebieden zoals omschreven in de derde kolom van Bijlage I .
2.
Een in de eerste kolom van Bijlage I genoemd productiegebied is aangewezen ten aanzien van de achter het desbetreffende productiegebied in de vierde kolom van Bijlage I vermelde soorten tweekleppige weekdieren.
3.
Een in de eerste kolom van Bijlage I genoemd productiegebied is aangewezen in de achter het desbetreffende productiegebied in de vijfde kolom van Bijlage I vermelde categorie.
4.
De compartimenten en kombergingsgebieden van de in de eerste kolom van Bijlage I genoemde productiegebieden zijn aangewezen in Bijlage II .
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 augustus 2004,
2.
Het Besluit aanwijzing produktiegebieden 1995 van 31 juli 1995 wordt ingetrokken.
Namens het bestuur van het Productschap,
voorzitter