Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing plaatsvervangend pSG BZK

Let op. Deze wet is vervallen op 26 maart 2010. U leest nu de tekst die gold op 25 maart 2010.
Besluit aanwijzing plaatsvervangend pSG BZK Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 4477, datum inwerkingtreding 26-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2009.
De plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 4477, datum inwerkingtreding 26-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2009.
Gelet op het Organisatiebesluit BZK 2006 en het Mandaat- en volmachtbesluit diensthoofden BZK;
In overeenstemming met de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Besluit:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De heer G.J. Buitendijk, directeur Financieel-economische Zaken bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt aangewezen als plaatsvervanger van de plaatsvervangend secretaris-generaal (hierna aangeduid als pSG).Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 4477, datum inwerkingtreding 26-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2009.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De plaatsvervanger van de pSG oefent bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de pSG diens mandaat en volmacht uit.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 4477, datum inwerkingtreding 26-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2009.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het mandaat en de volmacht van de plaatsvervanger van de pSG heeft geen betrekking op de vervanging van de secretaris-generaal bij diens tijdelijke afwezigheid of verhindering als bedoeld in artikel 5 van het Mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal BZK.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 4477, datum inwerkingtreding 26-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2009.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het besluit van 18 september 2003 , kenmerk P&O2003/U72591, houdende de benoeming van de loco plaatsvervangend SG, wordt ingetrokken.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 4477, datum inwerkingtreding 26-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2009.
Artikel 5
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na plaatsing van dit besluit in de Staatscourant en werkt terug tot 1 oktober 2008.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 4477, datum inwerkingtreding 26-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2009.
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 4477, datum inwerkingtreding 26-03-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2009.
Minister
plaatsvervangend secretaris-generaal