Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing personen Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 20 april 2008. U leest nu de tekst die gold op 19 april 2008.
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 23 oktober 2003 tot aanwijzing van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003 bepaalde
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren,
Gelet op artikel 7, eerste lid, van de Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003;
Besluit:
1.
De volgende nader genoemde personen worden ten behoeve van het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003 bepaalde aangewezen:
De heer P.J. van Daal, geboren op 19 januari 1958 te Oploo, werkzaam bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht;
De heer A.A.M. van Diesen, geboren op 21 januari l954 te Goirle, werkzaam bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht;
De heer R.J. Manting, geboren op 14 febsuari 1963 te Sleen, werkzaam bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht;
De heer G. Reedijk, geboren op 30 april 1957 te Langbroek, werkzaam bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht;
De heer J.W. Wilderink, geboren op 8 juli 1952 te Eibergen, werkzaam bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht;
De heer W. Woelders, geboren op 8 december 1955 te Hardenberg, werkzaam bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht.
2.
De in het vorige lid aangewezen personen dienen te beschikken over een door de voorzitter van liet Productschap Pluimvee en Eieren op naam gestelde lastgeving.
3.
De in het eerste lid aangewezen personen dienen te beschikken over een geldig legitimatiebewijs.
4.
De werkzaamheden van de in het eerste lid aangewezen personen bestaan uit het, onder meer ter plekke bij de onderneming, controleren van de naleving van het bij of krachtens de Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003 bepaalde, het verschaffen van relevante informatie aan ondernemers, en het opmaken van berechtingsrapporten.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin dit besluit wordt geplaatst.
Artikel 3
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit aanwijzing personen Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003.
Zoetermeer, 23 oktober 2003
,
voorzitter
.
secretaris