Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing personen toezicht naleving Wet voorkoming verontreiniging door schepen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit, houdende de aanwijzing van personen belast met het toezicht op de naleving van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
Gelet op artikel 14, tweede en vierde lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen;
Besluit:
Artikel 1
Als personen in de zin van artikel 14, tweede lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen worden aangewezen de medewerkers van de divisie Havenmeester van Havenbedrijf Amsterdam N.V. en de medewerkers van de divisie havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Artikel 2
De medewerkers, bedoeld in artikel 1, informeren de inspecteur-generaal onverwijld indien zich een situatie als bedoeld in artikel 20, eerste lid, onderdelen a tot en met h, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen voordoet.
Artikel 3
De Havenmeester van Amsterdam, zijnde het hoofd van de divisie Havenmeester van Havenbedrijf Amsterdam N.V. en de Havenmeester van Rotterdam, zijnde het hoofd van de divisie Havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam N.V., brengen jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de inspecteur-generaal verslag uit over het door de medewerkers, bedoeld in artikel 1, gehouden toezicht en over de resultaten daarvan.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
De
Minister