{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing particuliere terreinbeherende organisaties ter uitvoering artikel 70a van de Pachtwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 16 december 1992, houdende aanwijzing van particuliere terreinbeherende organisaties ter uitvoering van het bepaalde in artikel 70a van de Pachtwet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 9 december 1992, no. J. 9215445, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Gelet op artikel 70 a van de Pachtwet ( Stb. 1958, 37);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Als particuliere terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties als bedoeld in artikel 70 a van de Pachtwet, die de eigendom dan wel erfpacht van landbouwgronden verwerven, teneinde dat gebied als reservaat te beschouwen, worden aangewezen:
a. Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland;
b. Provinciale landschappen;
c. Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels;
d. Stichting het Gooisch Natuurreservaat;
e. Stichting Marke Vragenderveen;
f. G. A. van der Lugtstichting;
g. Stichting Edwina van Heek.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1993.
Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, waarvan mededeling zal worden gedaan in het Staatsblad .
's-Gravenhage, 16 december 1992
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Uitgegeven de dertigste december 1992
De Minister van Justitie,