Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing openbare telecommunicatiediensten (geschillencommissie)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 19 mei 2004. U leest nu de tekst die gold op 18 mei 2004.
Besluit van 10 november 1998, houdende aanwijzing van openbare telecommunicatiediensten waarvan de aanbieders zich dienen aan te sluiten bij een van overheidswege erkende geschillencommissie (Besluit aanwijzing openbare telecommunicatiediensten (geschillencommissie))
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 20 mei 1998, nr HDTP/98/1540, Hoofddirectie Telecommunicatie en Post;
Gelet op artikel 12.1 van de Telecommunicatiewet;
De Raad van State gehoord (advies van 13 augustus 1998, no.W09.98.0216);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 3 november 1998, nr HDTP/98/3221/MD, Hoofddirectie Telecommunicatie en Post;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. semafoondienst: openbare telecommunicatiedienst waarbij gegevens worden overgebracht van een netwerkaansluitpunt van een vast openbaar telecommunicatienetwerk of van een mobiel openbaar telecommunicatienetwerk naar een netwerkaansluitpunt van een mobiel openbaar telecommunicatienetwerk;
b. ERMES: systeem voor een openbare paneuropese semafoondienst te land, zoals omschreven in de bijlage bij aanbeveling nr. 90/543/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 9 oktober 1990, inzake de gecoördineerde invoering in de Gemeenschap van een openbare paneuropese semafoondienst te land (PbEG L 310);
c. telexdienst: commerciële exploitatie ten behoeve van het publiek van direct transport van telexberichten overeenkomstig de te Melbourne op 25 november 1988 tot stand gekomen aanbeveling I 240 van de Internationale Raadgevende Commissie inzake telegrafie en telefonie (CCITT) van en naar netwerkaansluitpunten van een openbaar telecommunicatienetwerk, waarvan iedere gebruiker van op een dergelijk netwerkaansluitpunt aangesloten apparatuur gebruik kan maken om met een ander netwerkaansluitpunt te communiceren.
Artikel 2
Als openbare telecommunicatiediensten als bedoeld in artikel 12.1 van de Telecommunicatiewet worden aangewezen:
a. semafoniediensten, waaronder begrepen ERMES-diensten, en
b. telexdiensten.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing openbare telecommunicatiediensten (geschillencommissie).
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 10 november 1998
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven negentiende november 1998
De Minister van Justitie,