Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit Aanwijzing medewerkers BFT voor het Wid/Wet Mot Toezicht 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2008. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2008.
Besluit Aanwijzing medewerkers BFT voor het Wid/Wet Mot Toezicht 2007
Het Bestuur van het Bureau Financieel Toezicht,
Gelet op artikel 8a, aanhef en lid 1, sub h en j èn lid 2, sub i en k van de Uitvoeringsregeling Wet identificatie bij dienstverlening en Wet melding ongebruikelijke transacties;
Gelet op artikel 1, onderdeel d en e van het Uitvoeringsbesluit Wet melding ongebruikelijke transacties en Wet identificatie bij dienstverlening (hierna ‘het Besluit’);
Gelet op artikel 8a Wid en artikel 17b Wet Mot jo. artikel 5a van het Besluit;
Besluit:
Artikel 1
Het Bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) trekt het Besluit Aanwijzing medewerkers BFT voor het Wid/Wet Mot Toezicht van 17 augustus 2005 (Stcrt. 26 augustus 2005, nr. 165) in.
Artikel 2
Ten aanzien van de aanwijzing van medewerkers van het BFT inzake het toezicht houden op de naleving van de Wid en de Wet Mot besluit het Bestuur als volgt:
a. Het Bestuur van het BFT belast de onder b. genoemde functionarissen met het toezicht op de naleving van:
b. Onder functionarissen (toezichthouders in de zin van de Algemene wet bestuursrecht ), worden verstaan de medewerkers met de volgende functietitels: directeur BFT, onderzoeker Wid/Mot Toezicht, beleidsmedewerker, handhavingsfunctionaris, informatieanalist en de personen fungerend als waarnemer van een van de hiervoor genoemde functionarissen, allen werkzaam bij het BFT.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Aanwijzing medewerkers BFT voor het Wid/Wet Mot Toezicht 2007.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 16 oktober 2006.
Artikel 5
Dit Aanwijzingsbesluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Utrecht, 20 augustus 2007
Bureau Financieel Toezicht , de
voorzitter van het bestuur,