Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. (Begripsbepalingen)
Artikel 2. (Leden)
Artikel 3. (Vergoeding)
Artikel 4. (Inwerkingtreding)
Artikel 5. (Citeertitel)
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing leden Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 29 januari 2016, nr. 717758 houdende de aanwijzing van de leden van Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart (Besluit aanwijzing leden Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart)
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Gelet op artikel 6, derde lid, van de Kaderwet adviescolleges;
Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;
Gelet op artikel 4 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies,
Besluit:
Artikel 1. (Begripsbepalingen)
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Minister: Minister van Veiligheid en Justitie;
b. commissie: de commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart.
Artikel 2. (Leden)
Tot leden van de commissie worden benoemd:
a. prof. dr. H.R.B.M. Kummeling, tevens voorzitter;
b. prof dr. G. de Groot;
c. dr. M. Schoenmaker;
d. prof. dr. M. Noordegraaf;
e. prof. dr. mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn.
1.
De voorzitter ontvangt een vaste vergoeding per maand. De toepasselijke salarisschaal van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 voor de voorzitter is schaal 18. De arbeidsduurfactor voor de voorzitter is 7,2/36.
2.
De andere leden ontvangen per vergadering een vergoeding, voor zover zij niet vallen onder de uitzondering van artikel 2, derde lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en hiermee niet het in artikel 6, eerste lid, van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies bedoelde maximumbedrag overschrijden.
3.
De vergoeding per vergadering van de leden bedraagt 3% van het maximum van salarisschaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.
2.
Dit besluit vervalt met het opheffen van de commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart.
Artikel 5. (Citeertitel)
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing leden Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 29 januari 2016
De
Minister