{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing KMCGS ex artikelen 11.1 en 11.3 Wet luchtvaart

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit aanwijzing KMCGS ex artikelen 11.1 en 11.3 Wet luchtvaart
De Minister van Defensie,
Gelet op artikel 11.1, eerste lid, onderdeel c, en artikel 11.3, eerste lid, van de Wet luchtvaart;
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren in de zin van artikel 11.1, eerste lid, onder c, van de Wet luchtvaart, worden aangewezen de commandant en de controleurs van het Korps militaire controleurs gevaarlijke stoffen van de Koninklijke Marechaussee.
Artikel 2
Met de opsporing van de in artikel 11.9, eerste lid, onderdeel a, onder 6°, Wet luchtvaart strafbaar gestelde feiten zijn, onverminderd artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering , belast de commandant en de controleurs van het Korps militaire controleurs gevaarlijke stoffen van de Koninklijke Marechaussee. Deze ambtenaren zijn tevens belast met de opsporing van de feiten, strafbaar gesteld in de artikelen 179 tot en met 182 en 184 van het Wetboek van Strafrecht, voor zover deze feiten betrekking hebben op een bevel, vordering of handeling, gedaan of ondernomen door henzelf.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing KMCGS ex artikelen 11.1 en 11.3 Wet luchtvaart .
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 28 april 2003
De
Minister