Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing inzake uitbreiding DBC-segment met vrije tarieven

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 september 2007, MC-U- 2794139, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake uitbreiding DBC-segment met vrije tarieven
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Na op 13 juni 2007 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2006/07, 29 248, nr. 37);
Besluit:
Artikel 1
Deze aanwijzing is van toepassing op zorg gerelateerd aan aandoeningen, opgenomen in de bijlage bij deze aanwijzing, voor zover daarvoor prestatiebeschrijvingen zijn vastgesteld.
Ter uitvoering van deze aanwijzing stelt de Nederlandse Zorgautoriteit, verder te noemen de zorgautoriteit, met ingang van 1 januari 2008 beleidsregels vast.
Artikel 2
De beleidsregels houden in dat met betrekking tot het in rekening brengen van zorg als bedoeld in artikel 1, sprake is van een tarief waarop artikel 57, vierde lid, aanhef en onder c, van de Wet marktordening gezondheidszorg van toepassing is.
1.
De zorgautoriteit stelt het kapitaallastenbudget van individuele instellingen neerwaarts bij, rekening houdend met de omvang van het DBC-segment met zorg waarop artikel 57, vierde lid, aanhef en onder c, van de Wet marktordening gezondheidszorg van toepassing is.
2.
De beleidsregels betreffende de dekking van het kapitaallastenbudget van individuele instellingen hebben geen betrekking op zorg waarvoor artikel 57, vierde lid, aanhef en onder c, van de Wet marktordening gezondheidszorg van toepassing is.
Artikel 4
De zorgautoriteit evalueert op basis van objectieve evaluatiecriteria de ontwikkeling in het DBC-segment met zorg waarop artikel 57, vierde lid, aanhef en onder c, van de Wet marktordening gezondheidszorg van toepassing is, en brengt mij hier verslag over uit.
1.
De zorgautoriteit onderzoekt op basis van specifieke uitbreidingscriteria jaarlijks de wenselijkheid om het DBC-segment met zorg waarop artikel 57, vierde lid, aanhef en onder c, van de Wet marktordening gezondheidszorg van toepassing is, verder uit te breiden met inachtneming van het verslag zoals genoemd onder artikel 4.
2.
De zorgautoriteit onderzoekt daarenboven de markt van eerstelijnsdiagnostiek mede in relatie tot artikel 5.1. Op basis van dit onderzoek adviseert de zorgautoriteit mij over de wenselijkheid om per 2009 de eerstelijnsdiagnostiek onder de definitie van zorg te laten vallen waarop artikel 57, vierde lid, aanhef en onder c, van de Wet marktordening gezondheidszorg van toepassing is. Indien de zorgautoriteit het op basis van het in dit lid genoemde onderzoek niet wenselijk acht, adviseert zij mij over mogelijke alternatieven voor de bekostiging van de eerstelijnsdiagnostiek. Onder de eerstelijnsdiagnostiek wordt verstaan de diagnostiek zoals genoemd in beleidsregel CI-897, lid A255.
Artikel 6
Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De
Minister