Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing inzake hernieuwde invoering uurtarief medisch specialisten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 januari 2008, nr. CZ/TSZ-2822952, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake hernieuwde vaststelling aanwijzing invoering uurtarief medisch specialisten
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Na 9 februari 2007 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2006/07, 30800 XVI, nr. 129);
Besluit:
Artikel 1
Deze aanwijzing is van toepassing op medisch specialistische zorg, waaronder in deze aanwijzing wordt verstaan zorg:
a. zoals door medisch specialisten wordt geleverd;
b. waarvoor door de Nederlandse Zorgautoriteit, verder te noemen de zorgautoriteit, prestatiebeschrijvingen zijn of worden vastgesteld in de vorm van diagnose behandeling combinaties;
c. als omschreven bij of krachtens in de Wet marktordening gezondheidszorg en
d. met uitzondering van geneeskundige geestelijke gezondheidszorg als bedoeld in de wet van 22 november 2006 tot wijziging van het tijdstip waarop de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg deel uitmaakt van de aanspraken ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet (Stb. 2006, 630).
Ter uitvoering van deze aanwijzing stelt de zorgautoriteit beleidsregels vast.
1.
De zorgautoriteit voert met ingang van 1 januari 2008 een tarief in voor medisch specialistische zorg die in rekening kan worden gebracht aan ziektekostenverzekeraars en consumenten. Het uurtarief wordt gebaseerd op een normatieve praktijkomvang van € 205.260,– (prijspeil 2006), uitgaande van 1555 declarabele uren op jaarbasis. Het uurtarief is, met verwijzing naar de tabel in de toelichting, bepaald op € 132,– (prijspeil 2006).
2.
De zorgautoriteit voert met ingang van 1 januari 2008 een bandbreedtetarief in voor medisch specialistische zorg die in rekening kan worden gebracht aan instellingen voor medisch specialistische zorg. Dit bandbreedtetarief dient te bestaan uit het normatief uurtarief, bedoeld in het vorige lid, met een marge van plus of min € 6,– (prijspeil 2006).
3.
De zorgautoriteit neemt in beleidsregels met betrekking tot de berekening van kosten van medisch specialistische zorg een bedrag tot uitgangspunt conform het uurtarief van € 132,– als bedoeld in het eerste lid.
4.
De zorgautoriteit voert voor zorg zoals deze door medisch specialisten wordt geleverd waarvoor geen prestatiebeschrijving is vastgesteld of is goedgekeurd in de vorm van diagnose behandeling combinaties prestatiebeschrijvingen in gebaseerd op tijdsbesteding.
Artikel 3
De aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 23 juli 2007 , kenmerk MC-U-2786398, Staatscourant nr. 181, wordt ingetrokken.
Artikel 4
Deze aanwijzing treedt terstond in werking, werkt terug tot en met 23 juli 2007, en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De
Minister