Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Besluit aanwijzing inrichtingen Wet ziekenhuisvoorzieningen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 1 augustus 1979, tot aanwijzing van inrichtingen voor gezondheidszorg als bedoeld in art. 1, eerste lid, Wet ziekenhuisvoorzieningen
Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 21 maart 1979, DG Vgz/PB/P, no. 11399;
Gelet op artikel 1, eerste en tweede lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen ( Stb. 1971, 268);
Gehoord het College voor ziekenhuisvoorzieningen (advies van 15 februari 1979) en de Centrale Raad voor de Volksgezondheid (advies van 16 februari 1979);
De Raad van State gehoord (advies van 11 april 1979, no. 17);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk a.i., van 19 juli 1979, DG Vgz/PB/P, no. 13981;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Als categorieën van inrichtingen bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen, worden aangewezen:
A. Ziekenhuizen
1. algemene ziekenhuizen,
2. categorale ziekenhuizen,
3. inrichtingen waarin een enkelvoudige onderzoek- of behandelfunctie wordt uitgeoefend,
4. revalidatie-inrichtingen,
5. sanatoria,
6. centra voor epileptici.
B. Instellingen die zorg verlenen als omschreven in artikel 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, in combinatie met een of meer vormen van zorg als omschreven in de artikelen 4 tot en met 8 van dat besluit, in verband met:
1. een somatische aandoening of beperking,
2. een psychogeriatrische aandoening of beperking,
3. een psychiatrische aandoening,
4. een verstandelijke handicap,
5. een lichamelijke handicap,
6. een zintuiglijke handicap, of
7. een psychosociaal probleem.
2.
Tot instellingen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel B, behoren niet:
a. instellingen die onder de Tijdelijke Verstrekkingenwet maatschappelijke dienstverlening vallen;
b. bij ministeriële regeling omschreven kleinschalige woonvoorzieningen.
3.
Door Onze Minister kunnen, voorzover het een andere Minister mede aangaat in overeenstemming met die Minister:
a. de in het eerste lid vermelde categorieën van inrichtingen voor gezondheidszorg nader worden omschreven;
b. naast de in het eerste lid aangewezen categorieën andere categorieën van inrichtingen voor gezondheidszorg worden aangewezen.
Artikel 2
Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit aanwijzing inrichtingen Wet ziekenhuisvoorzieningen".
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
Porto Ercole, 1 augustus 1979
De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
De Staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,
Uitgegeven de eenendertigste augustus 1979.
De Minister van Justitie,