{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing gevoelige gebieden 1998

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2007.
Besluit aanwijzing gevoelige gebieden 1998
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelezen het verzoek van 27 april 1993 van de Stichting G. Ribbius Peletier Jr. tot Behoud van het Landgoed Linschoten;
Gelet op artikel 5, tiende lid, van de Pachtwet;
Gezien het advies van de provinciale commissie landbouw en natuur, voor deze: de subcommissie beheer landbouwgronden;
Besluit:
Artikel 1
Als gebieden, bedoeld in artikel 5, tiende lid, van de Pachtwet, worden aangewezen:
a. het gebied, aangeduid in bijlage 1, bekend onder de naam Stiftsche Uiterwaarden, gelegen in de gemeente Neerijnen;
b. het gebied, aangeduid in bijlage 2, bekend onder de naam Lingewaarden, gelegen in de gemeente Geldermalsen.
Artikel 2
Afschriften van de in artikel 1 genoemde bijlagen liggen ter inzage in de centrale bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit aanwijzing gevoelige gebieden 1998.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd.
’s-Gravenhage, 5 februari 1998
De
Minister