Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing geschilleninstanties Wft

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Minister van Financiën van 6 juli 2015, FM 2015/1000 M, directie Financiële Markten, tot aanwijzing van instanties tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting als bedoeld in artikel 4:17, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op het financieel toezicht (Besluit aanwijzing geschilleninstanties Wft)
De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 16, eerste lid, van de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten;
Besluit:
Artikel 1
Als instanties tot beslechting van geschillen als bedoeld in artikel 4:17, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op het financieel toezicht worden aangewezen:
a. voor geschillen met betrekking tot betaaldiensten, financiële diensten of financiële producten, niet zijnde ziektekostenverzekeringen als bedoeld in onderdeel b of zorgverzekeringen als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet: de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening;
b. voor geschillen met betrekking tot ziektekostenverzekeringen, niet zijnde zorgverzekeringen als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet: de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.
Artikel 2
De volgende besluiten worden ingetrokken:
a. het besluit van de Minister van Financiën van 21 december 2006 tot erkenning als geschilleninstantie als bedoeld in artikel 4:17, eerste lid, onder b, van de Wet op het financieel toezicht (Stcrt. 2007, 5);
b. het besluit van de Minister van Financiën van 11 juli 2008 tot erkenning als geschilleninstantie als bedoeld in artikel 4:17, eerste lid, onderdeel b, van de Wft (Stcrt. 2008, 141).
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 9 juli 2015. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 8 juli 2015, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 9 juli 2015.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing geschilleninstanties Wft.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister