Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing gelasten onderzoek functioneren openbaar bestuur Sint Maarten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 30 september 2013, houdende aanwijzing aan Gouverneur van Sint Maarten tot het gelasten van onderzoek naar het functioneren van het openbaar bestuur van Sint Maarten
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 september 2013, nr. 2013-0000428875;
Overwegende, dat het wenselijk is de Gouverneur van Sint Maarten een aanwijzing te geven tot het doen instellen van een onderzoek naar het behoorlijk en integer functioneren van het openbaar bestuur van Sint Maarten;
Gelet op de artikelen 15 en 20 van het Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten juncto artikel 43 van het Statuut voor het Koninkrijk;
Artikel 10 van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
De Gouverneur gelast een onafhankelijk onderzoek. Dit onderzoek richt zich op het behoorlijk en integer functioneren van het openbaar bestuur zoals dat een democratische rechtsstaat betaamt.
2.
Het onderzoeksrapport bevat tevens aanbevelingen met betrekking tot geconstateerde knelpunten en tekortkomingen in het functioneren van het openbaar bestuur als bedoeld in het eerste lid.
3.
De Gouverneur legt binnen zes maanden na de opdrachtverlening, door tussenkomst van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het onderzoeksrapport voor aan de raad van ministers van het Koninkrijk. Binnen drie maanden na de opdrachtverlening brengt hij tussentijds rapport over de voortgang uit.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant en in de Landscourant van Sint Maarten zal worden geplaatst.
Wassenaar, 30 september 2013
De
Minister