{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. werkingssfeer
Artikel 2. uitvoering van de aanwijzing
Artikel 3. huisartsenzorg
Artikel 4. verloskundige zorg
Artikel 5. logopedie
Artikel 6. inwerkingtreding en publicatie
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (kortingen huisartsenzorg, verloskundige zorg en logopedische zorg)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 21 juli 2011, nr. MC-U-3073018, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake kortingen huisartsenzorg, verloskundige zorg en logopedische zorg
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Na op 10 juni 2011 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2010/11, 29 248, nr. 212);
Gezien mijn brief van 27 juni 2011 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal inzake de beantwoording van vragen gesteld tijdens het algemeen overleg Zorgverzekeringswet/Pakketadvies 2011 op 22 juni 2011 (CZ/EKZ 3070985);
Gezien het verslag van een schriftelijk overleg van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Eerste Kamer der Staten-Generaal vastgesteld op 4 juli 2011 en de brief van 29 juni 2011 ter zake (Kamerstukken I, 2010/11, 29 248, L) en het daaropvolgende mondeling overleg met die commissie op 5 juli 2011;
Besluit:
Artikel 1. werkingssfeer
Deze aanwijzing is van toepassing op geneeskundige zorg of diensten als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet zoals huisartsen of verloskundigen die plegen te bieden, alsmede op paramedische zorg of diensten als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet zoals logopedisten die plegen te bieden.
Artikel 2. uitvoering van de aanwijzing
Ter uitvoering van deze aanwijzing stelt de Nederlandse Zorgautoriteit waar nodig regels of beleidsregels vast.
Artikel 3. huisartsenzorg
Voor huisartsenzorg geldt per 1 januari 2012 een taakstelling van structureel € 132 miljoen (prijspeil 2011).
Artikel 4. verloskundige zorg
Voor verloskundige zorg geldt per 1 januari 2012 een taakstelling van structureel € 4 miljoen (prijspeil 2011).
Artikel 5. logopedie
Voor logopedische zorg geldt per 1 januari 2012 een taakstelling van structureel € 6 miljoen (prijspeil 2011) te realiseren door aanpassingen van de tarieven.
Artikel 6. inwerkingtreding en publicatie
Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De
Minister