Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (invoering vrije prijsvorming oefentherapie)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 november 2007, nr. MC-U 2807537, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake invoering vrije prijsvorming oefentherapie
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Brieven van 25 september 2007; Kamerstukken Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 29 689, nr. 156);
Besluit:
Artikel 1
Deze aanwijzing is van toepassing op paramedische zorg zoals oefentherapeuten die bieden. Deze aanwijzing is niet van toepassing op zorg geleverd door instellingen als bedoeld in artikel 1.2, aanhef en onder de nummers 1 tot en met 3, 10 en 12 tot en met 24 van het Uitvoeringsbesluit WTZi.
Ter uitvoering van dit besluit stelt de Nederlandse Zorgautoriteit beleidsregels vast.
1.
De Nederlandse Zorgautoriteit stelt met ingang van 1 januari 2008 prestatiebeschrijvingen vast voor de in artikel 1 bedoelde zorg.
2.
Met ingang van 1 januari 2008 gelden voor zorg als bedoeld in het eerste lid vrije tarieven als bedoeld in artikel 57, vierde lid, onder c, van de Wet marktordening gezondheidszorg.
Artikel 3
Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De
Minister