Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing en bekendmaking kerngebied en veiligheidszone maïswortelkever ex artikel 2, eerste en tweede lid, Regeling bestrijding maïswortelkever, Anoplophora chinensis (Forster) en kastanjegalwesp

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 25 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op 24 januari 2013.
Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 september 2010, nr. 149705, houdende aanwijzing en bekendmaking van een kerngebied maïswortelkever en een veiligheidszone maïswortelkever als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Regeling bestrijding maïswortelkever, Anoplophora chinensis (Forster) en kastanjegalwesp
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 3 van Beschikking 2003/766/EG van de Europese Commissie van 24 oktober 2003 tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding in de Gemeenschap van Diabrotica virgifera Le Conte te voorkomen (PbEU L 275);
Gelet op artikel 2, eerste en tweede lid, van de Regeling bestrijding maïswortelkever, Anoplophora chinensis (Forster) en kastanjegalwesp;
Besluit:
1.
In de gemeente Venlo worden een kerngebied maïswortelkever en een veiligheidszone maïswortelkever als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 2, tweede lid, van de Regeling bestrijding maïswortelkever, Anoplophora chinensis (Forster) en kastanjegalwesp vastgesteld.
2.
Het kerngebied en de veiligheidszone zijn aangegeven op de kaart, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage zal worden gelegd bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te ’s-Gravenhage en het kantoor van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen en die verder kan worden ingezien op de website http://www.nieuwevwa.nl.
Den Haag, 8 september 2010
De
Minister