Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing en bekendmaking besmette zone en bufferzone ex art. 11, eerste en tweede lid, Regeling bestrijding maïswortelkever en Anoplophora chinensis (Forster) (boktoraanwijzing gebied Boskoop)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 7 maart 2012. U leest nu de tekst die gold op 6 maart 2012.
Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 januari 2010, nr. 110285, houdende aanwijzing en bekendmaking van een besmette zone en een bufferzone als bedoeld in artikel 11, eerste en tweede lid, van de Regeling bestrijding maïswortelkever en Anoplophora chinensis (Forster) (boktoraanwijzing gebied Boskoop)
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 11, eerste en tweede lid, van de Regeling bestrijding maïswortelkever en Anoplophora chinensis (Forster) en artikel 17 van het Besluit bestrijding schadelijke organismen;
Besluit:
1.
In en rondom de gemeente Boskoop worden een besmette zone en een bufferzone als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 11, tweede lid, van de Regeling bestrijding maïswortelkever en Anoplophora chinensis (Forster) vastgesteld.
2.
De onderscheiden zones zijn aangegeven op de kaart, die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd.
3.
Voor zover productieplaatsen gedeeltelijk binnen de aangegeven zones vallen, is de zone op de gehele productieplaats van toepassing.
4.
Het is een ondernemer verboden op of na 1 juni 2010 de in de bijlage 2 genoemde planten buiten de zones te brengen, indien niet na 18 maart 2010 en voor 1 juni 2010 een aanvullende officiële zorgvuldige inspectie naar tekenen van het schadelijke organisme op zijn bedrijf heeft plaatsgevonden. De inspectie van de in bijlage 2 genoemde planten omvat in ieder geval een destructieve bemonstering. Indien geen aanvullende officiële zorgvuldige inspectie heeft plaatsgevonden voor 1 juni 2010, mogen de in de bijlage 2 genoemde planten niet buiten de zones worden gebracht dan nadat alsnog een aanvullende officiële zorgvuldige inspectie is uitgevoerd.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage zal worden gelegd bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te ’s-Gravenhage en het kantoor van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen en die verder kan worden ingezien op de website www.minlnv.nl/pd
Den Haag, 22 januari 2010
De
Minister