Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing EHBO-certificaten gastouderopvang en opname in Register EHBO-certificaten gastouderopvang

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2018. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 maart 2015, 2015-0000048847, tot aanwijzing van EHBO-certificaten gastouderopvang en opname in het Register EHBO-certificaten gastouderopvang
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op artikel 10d, eerste lid, van de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;
Besluit:
Artikel 1
De door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op grond van artikel 10d, eerste lid, van de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen aangewezen bewijsstukken in de vorm van geregistreerde certificaten inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval eerste hulp aan kinderen bij ongevallen omvat, zijn vastgelegd in het Register EHBO-certificaten gastouderopvang dat als bijlage bij dit besluit is opgenomen.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 20 maart 2015
De
Minister