Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing diensten Wet op het consumentenkrediet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 9 oktober 1991, houdende aanwijzing van diensten als bedoeld in artikel 1, onder a, 2° en 3°, van de Wet op het consumentenkrediet
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 mei 1991, nr. 91046398 WJA/W, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie;
Gelet op artikel 1, onder a, 2° en 3°, van de Wet op het consumentenkrediet ( Stb. 1990, 395);
Gehoord de Adviescommissie consumentenkrediet;
De Raad van State gehoord (advies van 2 september 1991, nr. W10.91.0276);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 september 1991, nr. 91080220 WJA/W, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Als dienst in de zin van artikel 1, onder a, 2° en 3°, van de Wet op het consumentenkrediet ( Stb. 1990, 395) wordt aangewezen het in het kader van een reisovereenkomst vervoeren van reizigers of aan hen verstrekken van verblijf.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Wet op het consumentenkrediet in werking treedt.
Artikel 3
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit aanwijzing diensten Wet op het consumentenkrediet.
Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 9 oktober 1991
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
Uitgegeven de vierentwintigste oktober 1991
De Minister van Justitie,