Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing databank II antibioticaregistratie varkenssector (PVV) 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees van 25 februari 2013 houdende aanwijzing van een databank voor de registratie van antibiotica uit hoofde van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik varkenssector (PVV) 2011 (Besluit aanwijzing databank II antibioticaregistratie varkenssector (PVV) 2013)
De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees, namens het bestuur;
Gelet op artikel 2, eerste en vijfde lid, van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik varkenssector (PVV) 2011;
Besluit:
Artikel 1
Als databank voor de registratie van voorgeschreven antibiotica, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik varkenssector (PVV) 2011 voor varkenshouders die deelnemen aan een erkend privaat kwaliteitssysteem worden de volgende databanken aangewezen:-
InfoVarken, als beheerd door CoMore Bedrijfsdiensten B.V.-
DGBase, als beheerd door De Groene Belangenbehartiger B.V.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing databank II antibioticaregistratie varkenssector (PVV) 2013.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 25 februari 2013
plv. voorzitter