Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing bijzonder luchtverkeersgebied te Lopik

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 12 december 2014. U leest nu de tekst die gold op 11 december 2014.
Besluit aanwijzing bijzonder luchtverkeersgebied te Lopik
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Defensie;
Gelezen het verzoek van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut van 7 november 2002, kenmerk 2002/3987 om toestemming voor oplating van 2 kabelballonnen ten behoeve van de Baltex Bridge Cloud Campagne in het kader van het Europese CLIWA-Net project;
Gelet op artikel 8 van het Luchtverkeersreglement;
Besluit:
Artikel 1
Ter bescherming van het luchtverkeer ten opzichte van een bijzondere luchtverkeersactiviteit in de vorm van kabelballonnen met meetinstrumenten voor het Europese CLIWA-Net project wordt in het gebied gelegen binnen een cirkel met een straal van 1852 meter beschreven om het geografische punt 51(58'19'' NB en 004(55'30'' OL (Lopik) tijdens de uniforme daglichtperiode van 3 mei 2003 tot en met 23 mei 2003 het uitoefenen van het luchtverkeer verboden vanaf de grond tot en met vliegniveau FL 060.
Artikel 2
Het verbod, genoemd in artikel 1, geldt niet na verkregen toestemming van de Centre Supervisor van het Militaire Luchtverkeersleidingscentrum Nieuw Milligen (MilATCC),
a. voor IFR vluchten;
b. voor vluchten uitgevoerd door of in opdracht van de Politie Luchtvaartdienst van het Korps Landelijke Politiediensten;
c. voor hefschroefvliegtuigen ten behoeve van het vervoer van traumateams;
d. voor SAR vluchten uitgevoerd door de Koninklijke Luchtmacht.
e. voor meetvluchten uitgevoerd of in opdracht van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut.
Artikel 3
Het besluit, houdende de aanwijzing van een bijzonder luchtverkeersgebied te Lopik van 10 februari 2003 wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De uitvoering van dit besluit zal door het MilATCC in een NOTAM worden weergegeven.
Afschrift van dit besluit wordt gezonden aan:
de Bevelhebber de luchtstrijdkrachten, STL/AOO HBMLVB, Postbus 20703, 2500 ES Den Haag;
de Chef van het MilATCC Nieuw Milligen, Postbus 52, 3886 ZH Garderen;
de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten, Postbus 20702, 2500 ES Den Haag;
Korps Landelijke Politiediensten, Politie Luchtvaartdienst, Divisie Ondersteuning, t.a.v. de heer Damveld, Postbus 75014, 1117 ZN Schiphol-Oost;
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Postbus 201, 3730AE De Bilt.
Luchtverkeersleiding Nederland, OPS Helpdesk, Postbus 75200, 1117CV Schiphol Oost.
De van Verkeer en Waterstaat ,
Minister
Namens deze,
De ,
Directeur-Hoofdinspecteur van de Divisie Luchtvaart
Namens deze,
Het
plv. Hoofd van de unit Infrastructuur