Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit Aanwijzing belanghebbenden centrale post

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2004.
Besluit Aanwijzing belanghebbenden centrale post
De Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
Gelet op artikel 5, vierde lid, van de Wet ambulancevervoer (Stb. 1971, 369);
Gezien de adviezen van bij deze aangelegenheid betrokken instanties en organisaties,
Besluit:
Artikel 1
Alvorens een centrale post wordt ingesteld of uitgebreid of in de organisatie hiervan belangrijke wijzigingen worden gebracht, worden gehoord:
1. diegenen die ambulancevervoer verrichten in het gebied van de centrale post;
2. een of meer ziekenfondsen werkzaam in het gebied van de centrale post, aan te wijzen door het Gemeenschappelijk Overleg van Ziekenfondsorganisaties;
3. een of meer ziekenhuizen waarnaar in het algemeen zieken en ongevalsslachtoffers uit het gebied van de centrale post worden vervoerd, aan te wijzen door de Nationale Ziekenhuisraad.
Artikel 2
Dit besluit, dat kan worden aangehaald als: Besluit Aanwijzing belanghebbenden centrale post wordt in de Staatscourant geplaatst. Het treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn afkondiging.
Leidschendam, 14 maart 1973
De
Minister