Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing ambtenaren van Nederlandse mededingingsautoriteit en Staatstoezicht Mijnen als toezichthouders Gaswet en daarop gebaseerde regelgeving

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 26 april 2009. U leest nu de tekst die gold op 25 april 2009.
Besluit van de Minister van Economische Zaken van 20 oktober 2006, nr. WJZ 6072764, tot aanwijzing van ambtenaren van de Nederlandse mededingingsautoriteit alsmede van Staatstoezicht op de Mijnen als toezichthouders op artikelen van de Gaswet en daarop gebaseerde regelgeving
De Minister van Economische Zaken,
Gelet op artikel 59, tweede lid, van de Gaswet;
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens paragraaf 1.2 en van de artikelen 43 tot en met 49, 53 tot en met 57, 72, 73 en 80 tot en met 85 van de Gaswet worden aangewezen de ambtenaren van de in artikel 5a, vijfde lid, van de Mededingingswet bedoelde eenheid van de mededingingsautoriteit.
Artikel 2
Onverminderd het bepaalde in artikel 1 worden als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de op artikel 8 van de Gaswet gebaseerde artikelen 10, tweede lid, 11, onderdelen e tot en met l, en de artikelen 15 tot en met 19 van de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas aangewezen de inspecteur-generaal der mijnen en de onder hem ressorterende inspectieambtenaren.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
2.
De Regeling van de Minister van Economische Zaken van 7 mei 2002 , nr. WJZ 02024483, houdende regels inzake aanwijzing ambtenaren toezicht Gaswet wordt ingetrokken.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 20 oktober 2006
De
Minister