Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing ambtenaren horen belanghebbenden onteigeningswet 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 4 juni 2008. U leest nu de tekst die gold op 3 juni 2008.
Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 22 maart 2006, nr. DJZ2006239028, Directie Juridische Zaken, Afdeling Algemeen Juridische en Bestuurlijke Zaken, houdende aanwijzing van ambtenaren belast met het horen van belanghebbenden, als bedoeld in Titel IV van de onteigeningswet (Besluit aanwijzing ambtenaren horen belanghebbenden onteigeningswet 2006)
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
Gelet op de artikelen 86, tweede lid, en 87, vierde lid, van de onteigeningswet;
Besluit:
Artikel 1
De onderzoekers onteigening, werkzaam bij de Directie Juridische Zaken van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, danwel een door de directeur Juridische Zaken aangewezen senior jurist, zijn belast met het horen van:
a. degene die op grond van artikel 84, derde lid, of 85, eerste lid, van de onteigeningswet schriftelijk bij de Kroon bedenkingen naar voren heeft gebracht tegen een raadsbesluit tot onteigening, danwel degene, bedoeld in de laatste volzin van artikel 86, tweede lid, van de onteigeningswet,
b. degene die op grond van artikel 87, derde lid, van de onteigeningswet een zienswijze over een onteigeningsplan bij de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer naar voren heeft gebracht, danwel degene, bedoeld in de laatste volzin van artikel 87, vierde lid, van de onteigeningswet.
Artikel 2
Het besluit van 7 september 1994 , nr. MJZ07994029, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Algemeen Juridische en Bestuurlijke Zaken, wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het zal worden geplaatst, en werkt terug tot en met 16 januari 2006.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ambtenaren horen belanghebbenden onteigeningswet 2006.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 22 maart 2006
De
Minister