Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing ambtenaren en personen belast met toezicht Plantenziektenwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 28 september 2013. U leest nu de tekst die gold op 27 september 2013.
Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus 2007, nr. TRCJZ/2007/2794, houdende aanwijzing ambtenaren en personen belast met toezicht Plantenziektenwet
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 10 van de Plantenziektenwet;
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van deze wet en de daarop berustende bepalingen en met het onderzoek naar de aanwezigheid van schadelijke organismen, worden aangewezen:
1. de ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
2. de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
3. de ambtenaren van de Belastingdienst, bevoegd inzake douane.
Artikel 2
Als personen belast met het toezicht op de naleving van deze wet en de daarop berustende bepalingen en met het onderzoek naar de aanwezigheid van schadelijke organismen, worden aangewezen:
a. de inspecteurs, de assistent-specialisten kwaliteit, de assistent-specialisten fyto, de specialisten kwaliteit, de specialisten fyto, de rayonmanagers, de planners, het assistent-hoofd buitendienst, het adjunct-hoofd buitendienst en het hoofd buitendienst van de stichting Kwaliteits-Controle-Bureau;
b. de keurmeesters, de medewerkers afdeling keuringsbeleid & kwaliteit en de teamleiders van de stichting Bloembollenkeuringsdienst;
c. de keurmeesters, de teammanagers keuringen en de inspectiemedewerkers bacterievuurcontrole van de stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw;
d. de keurmeesters, de monsternemers, de controleurs, de vakspecialisten, de teamleiders, de technisch coördinator en de managers van de stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst.
Artikel 3
De Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 januari 1992, houdende Aanwijzing ambtenaren belast met toezicht (Stcrt. 1992,16) wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2007.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ambtenaren en personen belast met toezicht Plantenziektenwet.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister