Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing ambtenaren die overgaan naar de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 13 juli 2006 tot aanwijzing van ambtenaren die van rechtswege overgaan naar de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 juli 2006, 2006-0000172269, dgV/POL/BJZ
Gelet op artikel 47a, vijfde lid, van de Politiewet 1993 en artikel III van de wet van 28 april 2005 tot wijziging van de Politiewet 1993 in verband met het stellen van regels voor het treffen van samenwerkingsvoorzieningen op initiatief van de politiekorpsen en voor de informatie- en communicatievoorzieningen van de politie (Stb. 242);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De in de bijlage van dit besluit genoemde ambtenaren gaan van rechtswege over naar de rechtspersoon Politie Nederland, bedoeld in artikel 2.1 van de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2006.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat, met uitzondering van de bijlage, in het Staatsblad zal worden geplaatst. De bijlage ligt ter inzage bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Tavarnelle, 13 juli 2006
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties a.i.
Uitgegeven de eenendertigste juli 2006
De Minister van Justitie a.i.