Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanwijzing 2-CB

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 17 maart 2003. U leest nu de tekst die gold op 16 maart 2003.
Besluit van 17 juli 1998, houdende uitvoering van artikel 2, tweede lid, onder a, van de Opiumwet (Besluit aanwijzing 2-CB)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juni 1998, GMV 983348, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Justitie;
Gelet op artikel 2, tweede lid, onder a, van de Opiumwet ;
De Raad van State gehoord 9 juli 1998, no. W13.98.0281;
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 juli 1998, GMV 983576, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Justitie;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Als een middel als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder a, van de Opiumwet wordt aangewezen 2-CB (4-broom-2,5-dimethoxyfenethylamine).
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing 2-CB.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Tavarnelle, 17 juli 1998
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven drie ntwintigste juli 1998
De Minister van Justitie,