Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanvaarding rechtspersoon Burgerlijk Wetboek Boek 1

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Minister van Justitie van 12 januari 2005, nr. 5328240/04/DJJ, houdende aanvaarding van de rechtspersoon als bedoeld in de artikelen 254, tweede lid, en 302, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
De Minister van Justitie,
Gelet op de artikelen 254, tweede en derde lid, en 302, tweede en derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
Besluit:
Artikel 1
De Stichting Nidos, statutair gevestigd te Utrecht, wordt aanvaard als rechtspersoon, bedoeld in de artikelen 254, tweede lid, en 302, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.
1.
De stichting Nidos voert haar taken uit met in achtneming van het kenbaar gemaakte regeringsbeleid met betrekking tot minderjarige vreemdelingen over wie zij de voogdij en gezinsvoogdij uitoefent.
2.
De Stichting Nidos voldoet aan de voorschriften met betrekking tot de inrichting van de sturings- en subsidierelatie.
Artikel 3
Ter zake van de aanvaarding geldt als voorwaarde dat niet eerder dan na twee jaren en niet later dan na verloop van vijf jaren na 1 januari 2005 en in aansluiting bij het evaluatiemoment van de Wet op de jeugdzorg een evaluatie plaatsvindt, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde zijn:
a. zijn er op grond van aantallen nog steeds voldoende gronden voor uitoefening van de voogdij, de voorlopige voogdij en de (voorlopige) ondertoezichtstelling door de Stichting Nidos, in plaats van door een stichting als bedoeld in artikel 1, onder f, van de Wet op de jeugdzorg?
b. is voldaan aan de in artikel 2 opgenomen voorwaarden, en
c. op welke wijze is voorzien in scheiding van voogdij en opvang?
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 12 januari 2005
De
Minister
a.i.