Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Aanstelling
Artikel 2. Taakopdracht
Artikel 3. Werkwijze
Artikel 4. Periode van de verkenning
Artikel 5. Honorering verkenners
Artikel 6. Ondersteuning
Artikel 7. Digitale postbus
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanstelling en taakopdracht verkenners extramurale farmaceutische zorg

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 januari 2013, GMT-3149798, houdende besluit aanstelling en taakopdracht verkenners extramurale farmaceutische zorg
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Besluit:
Artikel 1. Aanstelling
Als Verkenners extramurale farmaceutische zorg worden aangesteld:
Prof. dr. A.H.G. Rinnooy Kan
Drs. R.W.P. Reibestein.
Artikel 2. Taakopdracht
De taakopdracht omvat de volgende elementen:
1. Voer een verkenning uit naar de situatie op de markt voor extramurale farmaceutische zorg.
2. Betrek in die verkenning alle binnen het kader van de opdracht relevante partijen die op deze markt actief zijn, waaronder ook nieuwe aanbieders.
3. Rapporteer aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor eind februari 2013. De rapportage moet, in combinatie met de Marktscan Farmacie die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in februari 2013 zal uitbrengen, de minister van VWS in staat stellen zich een gefundeerd oordeel te vormen over de overgangssituatie waarin de markt voor extramurale farmaceutische zorg zich bevindt. De belangrijkste vraag daarbij is of partijen, met inachtneming van elkaars verantwoordelijkheden, in onderling overleg en onderhandelingen in staat zijn om tot zodanige uitkomsten te komen dat enerzijds sprake is van het doorzetten van noodzakelijke veranderingen en vernieuwingen in de extramurale farmaceutische zorg en anderzijds patiënten onbelemmerd toegang hebben en houden tot farmaceutische zorg van de vereiste kwaliteit tegen aanvaardbare kosten.
4. De beoogde uitkomst van de verkenning is een impressie van de verkenners. Het gaat niet om een uitputtend, volledig, of diepgaand onderzoek.
Artikel 3. Werkwijze
De verkenners beslissen zelf over de wijze waarop zij hun werkzaamheden willen inrichten en over de wijze van rapporteren.
Artikel 4. Periode van de verkenning
De verkenning wordt in beginsel voor 28 februari 2013 afgerond.
1.
De verkenners ontvangen voor hun werkzaamheden de maximumvergoeding overeenkomstig het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies .
2.
De verkenners hebben aangegeven dat zij hun honorering willen bestemmen voor twee door hen aangegeven goede doelen.
Artikel 6. Ondersteuning
De verkenners worden bij hun werkzaamheden bijgestaan door een secretariaat, dat in overleg met de verkenners alle noodzakelijke ondersteuning kan bieden.
Artikel 7. Digitale postbus
Er wordt door het secretariaat een digitale postbus geopend. Het e-mailadres van de digitale postbus is: verkennersextramuralefarmacie@minvws.nl. Een ieder die informatie wil aanleveren ten behoeve van de verkenners kan daarvoor deze postbus gebruiken.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister