Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanpassing Vaststellingsbesluit subsidiëring Azië-faciliteit voor China

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 25 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 24 april 2007.
Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 31 januari 2006, nr. DAO-0091/06, tot conversie en actualisering van beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Azië-faciliteit voor China)
De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,
Gelet op artikel 6, 7, derde lid, en 10 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;
Gelet op artikel 8.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;
Besluit:
Artikel I
Subsidieverlening op grond van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en artikel 8.3 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het programma Azië-faciliteit voor China geschiedt tot en met 31 december 2009 met inachtneming van het Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 19 december 2005 , nr. DAO-1018/05, tot vaststelling van een subsidieplafond en een beleidsvoornemen voor subsidiëring van activiteiten op het gebied van Human Resources Development ten behoeve van China (Azië-faciliteit voor China), zoals luidend voor inwerkingtreding van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 , met dien verstande dat in de bijlage, paragraaf 3.4 , Doelgroep, in plaats van de volzin die aanvangt met ‘De Nederlandse onderwijs-, trainings- of onderzoeksinstelling in het consortium’ en eindigt met ‘hoofduitvoerder’ geldt: Een van de twee Nederlandse partijen in het consortium, hiertoe door de andere projectpartners gemachtigd, treedt op als indiener en hoofduitvoerder.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking