Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanpassing en normering in bekostiging van huisartsendienstenstructuren

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 oktober 2003, Z/P-2420993, houdende aanpassing en normering in bekostiging van huisartsendienstenstructuren
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 13, eerste lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg;
Gehoord het College tarieven gezondheidszorg (CTG), (brief van 28 augustus 2003, kenmerk VM/es/V/550 vastgesteld in de vergadering van 25 augustus 2003);
Na schriftelijke mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief van 24 september 2003, kenmerk Z/P- 2411233).
Besluit:
Artikel 1
Het CTG dient voor de prestaties van instellingen zoals bedoeld in artikel 29 c van het Besluit werkingsfeer WTG 1992 per 1 juli 2004 beleidsregels vast te stellen waarmee overgegaan wordt tot genormeerde (maximum-)tarieven, zodanig dat tevens nacalculatie van mogelijke over/onderdekking van de infrastructurele kosten per gelijke datum wordt beëindigd.
Artikel 2
Het CTG stelt voor de prestaties van instellingen zoals bedoeld in artikel 29 c van het Besluit werkingsfeer WTG 1992 zodanige beleidsregels vast dat dit in totaliteit resulteert in een budgetverlaging van gemiddeld 5 % per 1 januari 2004. Hierbij wordt uitgegaan van een macrobedrag voor het infrastructurele deel ad 116 miljoen euro.
Artikel 3
Het CTG stelt voor de prestaties van instellingen zoals bedoeld in artikel 29 c van het Besluit werkingsfeer WTG 1992 per 1 juli 2004 zodanige beleidsregels vast dat de totaal aanvaardbare kosten van 68 miljoen euro (niveau 2001) voor infrastructuur en 98,1 miljoen euro voor honorarium (niveau 2003), beide te indexeren naar niveau 2004, niet worden overschreden.
Artikel 4
In de bedoelde beleidsregel ter uitvoering van onderhavige beleidsregel wordt bepaald dat het CTG bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
De beleidsregel zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister