Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Enig artikel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanpassing aan prijsontwikkelingen van maximale hoogte van vergoeding van representatiekosten ex artikel 5 van het Positiebesluit Gouverneur van de Nederlandse Antillen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 10 oktober 2010. U leest nu de tekst die gold op 9 oktober 2010.
Besluit van 16 december 1992, houdende aanpassing aan de prijsontwikkelingen van de maximale hoogte van de vergoeding van de representatiekosten bedoeld in artikel 5 van het Positiebesluit Gouverneur van de Nederlandse Antillen (Stb. 1984, 414)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken van 3 december 1992, nr. 39244;
Overwegende dat de aanspraak op de maximale vergoeding van de representatiekosten verbonden aan het ambt van Gouverneur van de Nederlandse Antillen sinds 1984 niet werd aangepast aan de prijsontwikkeling;
Gelet op artikel 14, eerste lid, van het Positiebesluit Gouverneur van de Nederlandse Antillen ( Stb. 1984, no. 414);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Enig artikel
De vergoeding van de representatiekosten, verbonden aan de uitoefening van het ambt van Gouverneur, waarop de Gouverneur van de Nederlandse Antillen gedurende de uitoefening van zijn waardigheid ten hoogste aanspraak heeft, wordt ingaande het jaar 1992 verhoogd tot f 60 000 Nederlands-Antilliaans courant per jaar.
Onze Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en aan de Algemene Rekenkamer.
's-Gravenhage, 16 december 1992
De Minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken a.i.,
Uitgegeven de twaalfde januari 1993
De Minister van Justitie,