{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aangewezen staten Wft

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Minister van Financiën van 13 november 2006, nr. FM 2006-02503 M, tot aanwijzing van staten waarin adequaat toezicht wordt uitgeoefend op banken, beleggingsinstellingen en clearinginstellingen (Besluit aangewezen staten Wft)
De Minister van Financiën,
Gelet op de artikelen 2:6, tweede lid, 2:8, tweede lid, 2:66, eerste lid, en 3:2, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wet op het financieel toezicht, 5 en 34 van het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft en 27, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van het Besluit reikwijdtebepalingen Wft;
Besluit:
Artikel 1
Als staat in de zin van de artikelen 2:6, tweede lid, en 2:8, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht worden aangewezen: Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Italië, Japan, Portugal, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika, Zweden en Zwitserland, met dien verstande dat, wanneer in een staat een beleggingsonderneming bevoegd is het bedrijf van clearinginstelling uit te oefenen en uit dien hoofde toezicht wordt uitgeoefend op het uitoefenen van het bedrijf van clearinginstelling door die beleggingsonderneming, de aanwijzing van die staat slechts geldt voor zover de beleggingsonderneming een vergunning heeft die het verrichten van de werkzaamheden, bedoeld in de onderdelen c, d of f in de definitie van verlenen van een beleggingsdienst in artikel 1:1 van de wet, omvat.
1.
Als staat in de zin van artikel 2:66, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht worden aangewezen:
a. Guernsey;
b. Jersey;
c. de Verenigde Staten van Amerika, voor zover het betreft het toezicht op beleggingsinstellingen die bij de Securities and Exchange Commission zijn geregistreerd.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing voor zover het betreft het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling waaraan in de desbetreffende staat beperkingen zijn gesteld met betrekking tot de personen aan wie rechten van deelneming mogen worden aangeboden.
Artikel 3
Als staat in de zin van artikel 3:2, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, en vierde lid, van de Wet op het financieel toezicht worden aangewezen: Australië, Canada, Japan, de Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland.
Artikel 4
Als staat in de zin van artikel 27, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, van het Besluit reikwijdtebepalingen Wft worden aangewezen: alle lidstaten, Australië, Canada, Japan, de Verenigde Staten van Amerika en Zwitserland.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aangewezen staten Wft.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister