Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit aanbevelende rassenlijst siergewassen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 25 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 24 februari 2005.
Besluit van 27 augustus 1984, houdende instelling aanbevelende rassenlijst siergewassen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij van 8 juni 1984, No. J. 3034, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Gelet op artikel 73 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet ( Stb. 1966, 455);
De Raad van State gehoord (advies van 18 juli 1984, No. W11.84.0305/25.4.28);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Landbouw en Visserij van 20 augustus 1984, No. J. 4374, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor de navolgende siergewassen wordt een rassenlijst, als bedoeld in artikel 73 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet, ingesteld:
amaryllis (Hippeastrum Herb.);
anjer (Dianthus L.);
anthurium (Anthurium andreanum Lind.);
chrysant (Chrysanthemum L. sensu lato);
freesia (Freesia Klatt.);
gerbera (Gerbera Cass.);
gladiool (Gladiolus L.);
incalelie (Alstroemeria L.);
lelie (Lilium L.);
narcis (Narcissus L.);
roos (Rosa L.);
tulp (Tulipa L.).
1.
Ingesteld wordt een Commissie, verder te noemen Commissie voor de Samenstelling van de Rassenlijst voor Siergewassen, belast met de in de artikelen 73 tot en met 77 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet omschreven taak met betrekking tot siergewassen.
2.
De Commissie bestaat uit een voorzitter, een lid-secretaris en ten minste 5 en ten hoogste 8 leden en is gevestigd te Wageningen. Onze Minister benoemt de voorzitter en de leden en kan plaatsvervangende leden en adviserende leden benoemen.
3.
Onze Minister kan nadere regelen stellen omtrent de werkwijze van de Commissie.
Artikel 3
Het "Besluit Aanbevelende Rassenlijst Bloembollen" ( Stb. 1967, 406) wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 5
Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit aanbevelende rassenlijst siergewassen".
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende Nota van Toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 27 augustus 1984
De Staatssecretaris van Landbouw en Visserij,
Uitgegeven de elfde oktober 1984
De Minister van Justitie,