Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit Aanbevelende Rassenlijst Fruitgewassen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 25 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 24 februari 2005.
Besluit van 10 mei 1967, tot uitvoering van artikel 73 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 3 mei 1967, no. J 1159, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Gelet op artikel 73 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor de navolgende fruitgewassen wordt een rassenlijst, als bedoeld in artikel 73 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet, ingesteld:
aardbei (Fragaria L.);
appel (Malus Mill.);
blauwe bes (Vaccinium corymbosum L.);
braam (Rubus L.);
framboos (Rubus L.);
hazelnoot (Corylus L.);
kers (Prunus cerasus L.; Prunus avium L. en Prunus mahaleb L.);
kruisbes (Ribes uva-crispa L.);
loganberry (Rubus L.);
peer (Pyrus communis L.);
perzik (Prunus persica L.);
pruim (Prunus domestica L.; P. salicina Ldl. en Prunus cerasifera Ehrh.);
rode bes (Ribes L.);
walnoot (Juglans regia L.);
zwarte bes (Ribes nigrum L.);
1.
Ingesteld wordt een Commissie, verder te noemen Commissie voor de samenstelling van de Rassenlijst voor Fruitgewassen, belast met de in de artikelen 73-77 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet omschreven taak met betrekking tot fruitgewassen.
2.
De Commissie bestaat uit een voorzitter, een lid-secretaris en ten minste 2 en ten hoogste 5 leden en is gevestigd te Wageningen.
Onze Minister benoemt de leden en kan plaatsvervangende leden en adviserende leden benoemen.
3.
Onze Minister kan nadere regelen stellen omtrent de werkwijze van de Commissie.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit Aanbevelende Rassenlijst Fruitgewassen".
2.
Het treedt in werking met ingang van het tijdstip van de Zaaizaad- en Plantgoedwet .
Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Soestdijk, 10 mei 1967
De Minister van Landbouw en Visserij,
Uitgegeven de dertigste mei 1967.
De Minister van Justitie,