Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 2a
Artikel 2b
Artikel 2c
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 5a
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 10 Besluit aanbestedingen nutssector

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2005.
1.
Indien een besluit van de Commissie als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van richtlijn 93/38/EEG van toepassing is, passen aanbestedende diensten die werkzaam zijn op het gebied van de verkenning, opsporing of winning van delfstoffen als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de richtlijn, in afwijking van het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid, de bepalingen van het tweede tot en met het vierde lid toe.
2.
Het plaatsen van opdrachten voor de uitvoering van werken, voor leveringen en voor het verrichten van diensten geschiedt op niet-discriminerende wijze.
3.
Voorafgaand aan de opdracht worden de volgende gegevens gepubliceerd in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dan wel in een landelijk verspreid dagblad:
a. de naam, het adres, het telefoon-, het telex- en het telefaxnummer alsmede het telegramadres van de aanbestedende dienst zelf of van de instelling waarbij nadere informatie over de opdracht kan worden verkregen;
b. een aanduiding van de aard en van de hoeveelheid van het uit te voeren werk, de te verrichten levering of de te verrichten dienst;
c. een korte aanduiding van de wijze van aanbesteding.
4.
Aan de Commissie wordt informatie verstrekt inzake de toekenning van opdrachten onder de overeenkomstig artikel 3, tweede lid, onderdeel b , van richtlijn 93/38/EEG vastgestelde voorwaarden.