Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit 2006/1 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van het Bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 25 april 2006, houdende de vaststelling van de nadere omschrijving van diverse bepalingen uit de Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2006 (Besluit 2006/1 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2006)
Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,
Gelet op het bepaalde in de Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2006;
Gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit worden de begripsbepalingen van de Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar 2006 overgenomen.
Artikel 2
Eenieder, die bloembollen-leverbaar, afkomstig uit eigen kraam, aanwendt ten behoeve van de teelt van hyacinten, lelies, narcissen en/of tulpen, is verplicht aangifte te doen van het aantal gebruikte bloembollen-leverbaar op een vanwege het productschap te verstrekken aangifteformulier, met inachtneming van de daarop gestelde vragen en gegeven aanwijzingen.
1.
Voor eenieder die bloembollen-leverbaar verkoopt uit eigen teelt afkomstig, wordt in gevallen waarin de verkoopwaarde van ingekochte bloembollen-leverbaar niet aan de hand van administratieve gegevens kan worden vastgesteld, voor de berekening van de door hem verschuldigde heffing c.q. de restitutie, waarop hij recht heeft, de verkoopwaarde gelijkgesteld aan de inkoopwaarde.
2.
De heffing wordt in dit als volgt berekend:
a. de opbrengst van de doorverkoop wordt gelijkgesteld aan de inkoop;
b. de inkoop wordt afgetrokken van de totale omzet: blijft over de waarde van de verkoop eigen teelt binnenland edof export;
c. de ‘verkoop eigen teelt’ wordt belast;
d. restitutie kan worden verleend over alle verkopen met korting.
Artikel 4
Indien op de factuur de behandelingskosten niet apart zijn vermeld, worden de volgende bedragen als zijnde behandelingskosten aangemerkt:
Soort Periode waarin behandelkosten worden berekend Prijs in €
Tulpen Vanaf december 4,80/1000 stuks
Iris Gehele jaar 4,80/1000 stuks
Hyacint Vanaf december 15,80/1000 stuks
Gladiool April tot en met september 2,90/1000 stuks
Narcis Vanaf december 0,15 kg
lelie April tot en met september 14,20/1000 stuks
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin hij wordt geplaatst.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2006/1 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2006.
Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 25 april 2006
voorzitter
secretaris