Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit 2003/1 PT registratie sorteer- en pakstationsgroenten en fruit 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2012. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van het Productschap Tuinbouw d.d. 6 mei 2003, houdende de vaststelling van nadere regels met betrekking tot sorteer- en pakstations (Besluit 2003/1 PT registratie sorteer- en pakstationsgroenten en fruit 2003)
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW
gelet op artikel 6 van de Verordening PT registratie sorteer en pakstations groenten en fruit 2003
gehoord de Sectorcommissie voor groenten en fruit: d.d. 10 april 2003;
BESLUIT:
1.
Sorteer en pakstations, die niet het gehele jaar door, doch seizoenmatig sorteer- en pakactiviteiten verrichten zijn verplicht bij het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit of bij een van zijn controleurs te melden wanneer het nieuwe sorteer- en pakseizoen een aanvang neemt.
2.
Sorteer- en pakstations die niet regelmatig sorteer- en pakactiviteiten verrichten zijn verplicht alle te sorteren en te verpakken partijen bij het Kwaliteits-Controle-Bureau voor Groenten en Fruit of bij een van zijn controleurs te melden, indien de totale dagproductie van de te sorteren en te verpakken producten 5.000 kg of meer bedraagt, ingeval van champignons 1.000 kg of meer, alvorens de voor verhandeling gereed gemaakt partijen worden afgeleverd
3.
De onder 2 bedoelde sorteer- en pakstations kunnen, indien in een bepaalde periode dagelijks sorteer- en verpakkingswerkzaamheden worden verricht, voor die periode volstaan met het melden van het begin van de periode waarin sorteer- en verpakkingswerkzaamheden plaatsvinden alsmede met de te verwachten duur daarvan.
Artikel 2
Om in aanmerking te komen voor registratie als sorteer- en pakstation moet een bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoen. De minimum-hoeveelheid te verpakken/sorteren product moet per jaar/seizoen bedragen:
I bloemkool, broccoli, knolselderij, koolrapen, kroten, prei, schorseneren, sluitkool, spruiten, uien en wortelen 1.000.000 kg
II appelen, komkommers, peren, tomaten, ijsbergsla, witlof en overige producten 500.000 kg
III champignons 250.000 kg

Combinaties van producten zijn toegestaan waarbij ingeval van combinaties van producten uit de groepen I-II het gemiddelde van deze beide groepen wordt aangehouden.
Artikel 3
Indien blijkt dat na registratie als sorteer- en pakstation de te verpakken/sorteren hoeveelheid product onder de in artikel 1 gestelde norm komt te liggen en daarbij door de geregistreerde niet aangetoond kan worden dat dit van korte duur is, kan worden overgegaan tot intrekking van de registratie.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2003/1 PT registratie sorteer en pakstations groenten en fruit 2003.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Dit besluit wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 6 mei 2003
voorzitter
secretaris