Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Besluit 2001/1 Verordening PT steun en interventie telersverenigingen groenten en fruit 2001

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 27 februari 2010. U leest nu de tekst die gold op 26 februari 2010.
Besluit van het Productschap Tuinbouw van 27 november 2001, houdende de vaststelling van een referentieperiode van 12 maanden voor een operationeel programma (Besluit 2001/1 Verordening PT Steun en Interventie telersverenigingen groenten en fruit 2001) Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW;Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
op voorstel van de sectorcommissie Groenten en Fruit;
gelet op artikel 2, zesde en zevende lid, van Verordening (EG) nr. 6091200 1;
gelet op artikel 5, van de Verordening PT steun en interventie telersverenigingen groenten en fruit 2001;
BESLUIT:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
1.
Het maximum voor de financiële steun als bedoeld in artikel 15 , vijfde lid, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 2200/96, wordt berekend op basis van de waarde van de verkochte productie van een erkende telersvereniging in een door het productschap vastgestelde referentieperiode.
2.
De referentieperiode als bedoeld in het eerste lid, vangt aan op 1 januari van het tweede jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het operationele programma wordt uitgevoerd en eindigt op 3 1 december van dat jaar.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
In afwijking van artikel 1 wordt voor het operationele programma van erkende telersverenigingen voor fruit als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder a, punt II, van Verordening nr . 2200/96, de volgende referentieperiode gehanteerd:
De periode vangt aan op 1 juli van het tweede jaar voor dat waarin het operationele programma wordt uitgevoerd en eindigt op 30 juni van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het Operationele programma wordt uitgevoerd.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2001/1 Verordening PT steun en interventie telersverenigingen groenten en fruit 2001.Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
Zoetermeer, 27 november 2001
voorzitter
Terugwerkende kracht In Vbbo. 2010, 12, datum inwerkingtreding 27-02-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2009.
secretaris