Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking voorschriften inzake liften

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2003. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2003.
Beschikking voorschriften inzake liften
De Staatssecretaris van Sociale Zaken,
Gelet op de artikelen 4, vijfde lid, 5, eerste en vierde lid, 11, tweede lid, 12, eerste lid, en 19 van de Wet op de gevaarlijke werktuigen en de artikelen 18, eerste en derde lid, en 22 van het Liftenbesluit I,
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. lift en wet:
hetgeen daaronder wordt verstaan in het Liftenbesluit I ;
b. keuringsinstelling:
een ingevolge artikel 5, eerste lid, van de wet aangewezen instelling of onderzoekingsbureau.
1.
Een merk van afkeuring van een lift bestaat uit een metalen plaatje, voorzien van een duidelijk leesbaar en duurzaam aangebracht opschrift “Lift afgekeurd”.
2.
Dit merk wordt door middel van stevig metaaldraad bevestigd aan of nabij de hoofdschakelaar van de lift.
Artikel 6
Verzegeling van een lift vindt plaats door het aanbrengen van één of meer zegels op zodanige wijze, dat zonder verbreking, opheffing of beschadiging van die zegels de lift niet kan worden gebruikt.
1.
Een certificaat van goedkeuring voor een lift dient overeen te komen met het bij deze regeling als bijlage I gevoegde model.
2.
Een certificaat, als bedoeld in het eerste lid, verliest zijn geldigheid twaalf maanden na de datum van de eerste keuring, op grond waarvan het certificaat is afgegeven, en vervolgens telkens achttien maanden na afloop van de geldigheidstermijn van het vorige certificaat, met dien verstande dat, indien buiten toedoen van de lifthouder niet tijdig kan worden gekeurd, het certificaat zijn geldigheid behoudt gedurende ten hoogste vier maanden na afloop van de termijn waarvoor het is afgegeven.
Artikel 8
Een liftboek, als bedoeld in artikel 22 van het Liftenbesluit I, dient overeen te komen met het bij deze regeling als bijlage II gevoegde model.
Artikel 9
De vergoeding voor het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot liften door de keuringsinstantie bedraagt ten hoogste € 160 exclusief B.T.W. per uur, daarbij de reis-, verblijfkosten of andere met de keuring verband houdende kosten niet inbegrepen.
Artikel 10
Deze regeling treedt in werking op 1 oktober 1956.
's-Gravenhage, 23 augustus 1956
De
Staatssecretaris