Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking verevening superheffing 1988

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2004.
Beschikking verevening superheffing 1988
De minister van Landbouw en Visserij,
Overwegende dat voor de heffingsperiode 1987/1988 toepassing kan worden gegeven aan artikel 4bis van de Verordening (EEG) nr. 857/84 van de Raad van 31 maart 1984, houdende algemene voorschriften voor de toepassing van de in artikel 5 quater van Verordening (EEG) nr. 804/68 bedoelde heffing in de sector melk en zuivelprodukten;
Gelet op de artikelen 13, 19 en 23 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342);
Gehoord het Produktschap voor Zuivel en het Landbouwschap;
Besluit:
Artikel 1
Deze beschikking neemt over de begrippen van de Beschikking superheffing 1985 (Stcrt. 1985, 118).
Artikel 2
In geval een heffing als bedoeld in de artikelen 2, 3 of 4 van de Beschikking superheffing 1985 verschuldigd is voor de heffingsperiode 1987/1988, blijft inning overeenkomstig de bepalingen van onderhavige beschikking achterwege.
1.
Inning van de heffing blijft achterwege voor een overschrijding tot een hoeveelheid die overeenkomt met 1,25% van de heffingvrije hoeveelheid van de producent, met dien verstande dat in ieder geval inning achterwege blijft bij een overschrijding tot en met 1000 kg.
2.
De maximale hoeveelheid waarover op grond van het eerste lid inning achterwege blijft, bedraagt 5000 kg.
1.
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die van haar bekendmaking in de Staatscourant.
2.
Zij kan worden aangehaald als ‘Beschikking verevening superheffing 1988’.
's-Gravenhage, 27 december 1988
De van Landbouw en Visserij ,
minister
Voor deze:
De
secretaris-generaal