{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking vaststelling vacatiegelden adviescommissie medische verklaringen voor de luchtvaart 2004

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beschikking vaststelling vacatiegelden adviescommissie medische verklaringen voor de luchtvaart 2004
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de Regeling maximumbedragen vacatiegeld 1999;
Besluit:
Artikel 1
In deze beschikking wordt verstaan onder:
b. hoorzitting: een bijeenkomst van de adviescommissie voor het in artikel 22 van de Regeling geneeskundige instanties, geneeskundigen en medische verklaringen voor de luchtvaart bedoelde horen van belanghebbenden en uitbrengen van advies.
c. vergadering: een bijeenkomst van de adviescommissie, niet zijnde een hoorzitting, bijeengeroepen door of vanwege de minister;
1.
Het vacatiegeld voor de adviescommissie bedraagt:
a. voor de leden: € 124,79 per dag,
b. voor de voorzitter en de fungerend plaatsvervangend voorzitter: tweemaal het bedrag, genoemd onder a.
2.
De leden respectievelijk de voorzitter dan wel de fungerend plaatsvervangend voorzitter, genoemd in het eerste lid, ontvangen per:
a. hoorzitting: een vergoeding die gelijk is aan het bedrag, genoemd in onderdeel a respectievelijk bedoeld in onderdeel b van het eerste lid, waarbij per hoorzitting wordt uitgegaan van één dag in totaal voor de voorbereiding van de hoorzitting en het uitbrengen van advies en van één dag voor het bijwonen van de hoorzitting.
b. bijgewoonde vergadering: een vergoeding die gelijk is aan het bedrag, genoemd in onderdeel a respectievelijk bedoeld in onderdeel b van het eerste lid, met een maximum van twee vergaderingen per jaar.
Artikel 3
De Beschikking vaststelling vacatiegelden adviescommissie medische verklaringen voor de luchtvaart wordt ingetrokken.
Artikel 4
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2004.
Artikel 5
Deze beschikking wordt aangehaald als: Beschikking vaststelling vacatiegelden adviescommissie medische verklaringen voor de luchtvaart 2004.
De
Staatssecretaris