Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking vaststelling uitkeringen Provinciefonds 1997

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2005.
Beschikking tot vaststelling voor elk van de provincies van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de uitkering in verband met de herziening van het wegenbeheer uit het Provinciefonds voor het uitkeringsjaar 1997
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Financiën,
Gelet op hoofdstuk XVI van de Provinciewet en de daarop gebaseerde regelingen en artikel 13 van de Wet van 6 november 1997 tot wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten en regels inzake de invoering van deze wijziging in verband met een herziening van het verdeelstelsel voor het Provinciefonds (Stb. 1997, 526);
Gezien de publicatie ’Bevolking der gemeenten van Nederland op 1 januari 1997’ van het Centraal bureau voor de statistiek (CBS);
Overwegende, dat de verplichting ter zake van de uitkeringen uit het Provinciefonds voor het jaar 1997 aan de gezamenlijke provincies, bedoeld in artikel 238, artikel 247 en artikel 249 van de Provinciewet, is vastgesteld op respectievelijk f 764,5 miljoen, f 161,6 miljoen en f 733,8 miljoen (Wet van 11 september 1997 tot wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Provinciefonds voor het jaar 1997, Stb. 1997, 479);
Besluiten:
1.
De algemene uitkering uit het Provinciefonds, bedoeld in artikel 238 van de Provinciewet, alsmede het bijbehorende uitkeringspercentage, bedoeld in artikel 239, eerste lid, van de Provinciewet voor het jaar 1997 voor de provincies vast te stellen overeenkomstig de bij deze beschikking behorende bijlage 1 ;
2.
De uitkeringen uit het Provincie-fonds, bedoeld in artikel 247 van de Provinciewet voor het jaar 1997 voor de provincies vast te stellen overeenkomstig de bij deze beschikking behorende bijlage 2 ;
3.
De uitkeringen uit het Provincie-fonds, bedoeld in artikel 249 van de Provinciewet voor het jaar 1997 voor de provincies vast te stellen overeenkomstig de bij deze beschikking behorende bijlage 3 .
Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 2 juni 1999
De
Minister
’s-Gravenhage, 21 mei 1999
De
Staatssecretaris