Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1983

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1983
De Minister van Financiën, in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken,
Gelet op artikel 147, vierde lid, van de Provinciewet (Stb. 1962, 17),
Besluit:
1.
De gecorrigeerde groeivoet als bedoeld in artikel 147, vierde lid, van de Provinciewet wordt gesteld op 4,333 percent.
2.
Gelet op het voor 1982 geldende maximum aantal te heffen opcenten van 24,7 en de bovenvermelde gecorrigeerde groeivoet bedraagt het door de provincie te heffen aantal opcenten in 1983 derhalve ten hoogste 25,8.
1.
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
2.
Deze beschikking kan worden aangehaald als: Beschikking vaststelling provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 1983.
's-Gravenhage, 29 september 1982
De
Minister